Công ty Đấu giá hợp danh Đông Á: Sai phạm trong tổ chức đấu giá 48 thửa đất Khu chăn nuôi xã Đồng Tháp (Hà Nội)

0:00 / 0:00
0:00
(BĐT) - Cục Bổ trợ tư pháp thuộc Bộ Tư pháp vừa có Kết luận thanh tra (KLTT) sau khi thực hiện thanh tra đột xuất việc tổ chức bán đấu giá tài sản của Công ty Đấu giá hợp danh Đông Á (gọi tắt là Công ty Đông Á). Theo đó, trong quá trình thực hiện bán đấu giá quyền sử dụng đất tại Khu chăn nuôi xã Đồng Tháp, huyện Đan Phượng, TP. Hà Nội, Công ty Đông Á đã có sai phạm trong việc ban hành quy chế đấu giá không đúng, cho người không đủ điều kiện tham gia cuộc đấu giá…
Sơ đồ vị trí của 48 thửa đất Khu chăn nuôi xã Đồng Tháp, huyện Đan Phượng, TP. Hà Nội được Công ty Đấu giá hợp danh Đông Á tổ chức bán đấu giá. Ảnh: Internet
Sơ đồ vị trí của 48 thửa đất Khu chăn nuôi xã Đồng Tháp, huyện Đan Phượng, TP. Hà Nội được Công ty Đấu giá hợp danh Đông Á tổ chức bán đấu giá. Ảnh: Internet

Qua rà soát trên Cổng Thông tin điện tử quốc gia về đấu giá tài sản cho thấy, thông báo công khai việc bán đấu giá tài sản quyền sử dụng đất tại Khu chăn nuôi xã Đồng Tháp, huyện Đan Phượng, TP. Hà Nội của Công ty Đông Á không đúng với quy định của pháp luật (khách hàng đăng ký tham gia đấu giá nộp tiền đặt trước và hồ sơ đấu giá cho người có tài sản - Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Đan Phượng mà không nộp cho Công ty).

Trên cơ sở đó, Cục Bổ trợ tư pháp đã đề xuất Bộ Tư pháp cho phép thanh tra việc bán đấu giá tài sản là quyền sử dụng đất tại Khu chăn nuôi xã Đồng Tháp, huyện Đan Phượng cùng với việc thanh tra việc bán đấu giá tài sản khác theo đơn kiến nghị của khách hàng tham gia đấu giá.

Theo KLTT số 05/KL-BTTP ngày 6/1/2022, vào ngày 31/7/2021, Công ty Đông Á ký Hợp đồng dịch vụ đấu giá tài sản số 03/2021/HĐĐG-ĐA và Bản thỏa thuận về việc quản lý toàn bộ số tiền đặt trước của người tham gia đấu giá, tiền bán hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá và các chứng từ có liên quan với Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Đan Phượng (TTPTQĐ Đan Phượng).

Ngày 2/8/2021, TTPTQĐ Đan Phượng ban hành Thông báo số 80/TB-TTPTQĐ về việc bán hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá quyền sử dụng đất ở Khu chăn nuôi xã Đồng Tháp, huyện Đan Phượng, trong đó có nội dung: Trung tâm là đơn vị phát hành và bán hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá; trực tiếp thu tiền đặt trước của người tham gia đấu giá bằng hình thức tiền mặt hoặc chuyển khoản vào tài khoản của Trung tâm.

Công ty Đông Á đã ban hành Thông báo số 0208.ĐP/2021/TB-ĐA ngày 2/8/2021 quy định về thời gian, địa điểm tổ chức cuộc đấu giá. Do tình hình dịch bệnh Covid-19, TP. Hà Nội thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị số 16/CT-TTg, Chỉ thị số 17/CT-UBND và Chỉ thị số 20/CT-UBND ngày 3/9/2021 của Chủ tịch UBND Thành phố, Công ty đã điều chỉnh thời gian thực hiện tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất nêu trên 3 lần.

Ngày 25/9/2021, Công ty tổ chức cuộc đấu giá và đấu giá thành đối với 48 thửa đất theo thứ tự các lô đất là: Lô C => Lô H => Lô D => Lô B => Lô K => Lô J => Lô I => Lô G => Lô E => Lô F => Lô M => Lô A với sự tham gia của 76 khách hàng.

Theo Cục Bổ trợ tư pháp, việc Công ty Đông Á ban hành quy chế cuộc đấu giá có nội dung tiền đặt trước nộp bằng tiền mặt tại Trung tâm hoặc chuyển vào tài khoản của Trung tâm là chưa phù hợp với quy định tại Khoản 1 Điều 39 Luật Đấu giá tài sản. Ngoài ra, Quy chế đấu giá quy định khách hàng đăng ký tham gia đấu giá, nếu không trúng đấu giá thửa đất của lô đất trước đó, thì được quyền đăng ký tham gia đấu giá thửa đất thuộc lô đất khác, được bảo lưu tiền đặt trước và phải nộp thêm phí hồ sơ tham gia đấu giá bằng 50% mức nộp ban đầu là vi phạm quy định tại Điều 59 Luật Đấu giá tài sản, Khoản 3 Điều 118 Luật Đất đai và Khoản 2, Khoản 3 Điều 6 Quyết định số 27/2020/QĐ-UBND ngày 18/11/2020 của UBND TP. Hà Nội quy định về đấu giá quyền sử dụng đất để giao đất có thu tiền sử dụng đất hoặc cho thuê đất trên địa bàn Thành phố.

KLTT nêu rõ, việc Công ty Đông Á không thông báo công khai ít nhất 2 lần trên báo in hoặc báo hình của trung ương hoặc tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương nơi có tài sản đấu giá về việc thay đổi nội dung đấu giá đã được niêm yết, thông báo công khai là hành vi vi phạm quy định tại Điều 57 Luật Đấu giá tài sản. Đồng thời, hành vi niêm yết, thông báo khi thay đổi nội dung đấu giá đã niêm yết, thông báo công khai không đúng quy định.

Qua thanh tra cho thấy có 76 khách hàng nộp hồ sơ và nộp tiền đặt trước để tham gia đấu giá. Về cơ bản, các hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá đã đầy đủ các giấy tờ cần thiết theo quy định tại quy chế cuộc đấu giá. Tuy nhiên, Công ty Đông Á không trực tiếp bán hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá, không trực tiếp thu tiền bán hồ sơ cũng như không tiếp nhận hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá mà việc này do Trung tâm tổ chức và được thực hiện tại Trung tâm, vi phạm Khoản 2 Điều 38 Luật Đấu giá tài sản.

Ngoài ra, kết quả thanh tra cho thấy, Công ty Đông Á cho người không đủ điều kiện đấu giá tham gia đấu giá (không có đơn đăng ký tham đấu giá, không có tiền đặt trước) đối với 10 thửa đất: B5, D1, F1, F2, H2, G4, H3, I4, J2 và K1, vi phạm quy định Khoản 1 Điều 38, khoản 1 Điều 39 Luật Đấu giá tài sản.

Công ty Đông Á còn chấp nhận cho một số người đăng ký tham gia đấu giá cùng một thửa đất nộp tiền đặt trước cho nhau là chưa đảm bảo tính khách quan, minh bạch trong hoạt động đấu giá tài sản.

Trước đó, đầu tháng 8/2021, Công ty Đấu giá hợp danh Đông Á và TTPTQĐ Đan Phượng thông báo bán đấu giá quyền sử dụng đất ở gồm 48 thửa đất, tổng diện tích 3.396,7 m2. Trong đó, 11 thửa đất ở thuộc lô đất A, B, C Khu chăn nuôi, xã Đồng Tháp được bán đấu giá với giá khởi điểm 24 triệu đồng/m2; 37 thửa đất còn lại có giá khởi điểm 20 triệu đồng/m2.

Kết luận thanh tra cho biết, có 22 thửa đất được thực hiện bán đấu giá theo đúng quy định của pháp luật. 22 thửa đất khác, Công ty Đông Á đã cho người không đủ điều kiện đấu giá tham gia đấu giá (không có đơn đăng ký tham đấu giá, không nộp tiền đặt trước). 4 thửa đất còn lại không đủ điều kiện đưa ra bán đấu giá do chỉ có hồ sơ của một khách hàng đăng ký tham giá đấu giá nên Cục Bổ trợ tư pháp (Bộ Tư pháp) sẽ kiến nghị người có tài sản không công nhận/phê duyệt kết quả bán đấu giá đối với 4 thửa đất này.

Chuyên đề