(BĐT) - HĐQT Công ty CP Thống nhất vừa công bố kế hoạch kinh doanh năm 2021. Theo đó, Công ty dự kiến doanh thu đạt 268,3 tỷ đồng, giảm 20% so với 2020. Lợi nhuận trước thuế ở mức 73 tỷ đồng, chưa bằng một nửa năm 2020.
Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet

Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet

Công ty cho biết doanh thu và lợi nhuận năm 2020 ở mức cao nhờ việc ghi nhận doanh thu và lợi nhuận từ chuyển nhượng quyền sử dụng đất nền dự án Khu Trung tâm Dịch vụ. Trong năm 2021 sẽ không còn khoản thu này nên Công ty đặt kế hoạch kinh doanh thấp hơn so với 2020. Trong năm 2021, Công ty tiếp tục đầu tư các dự án Khu công nghiệp Bàu Xéo và Khu trung tâm dịch vụ Bàu Xéo.