Công ty CP Hạ tầng Đông Á trúng đấu giá quyền sử dụng đất đầu tư xây dựng bến thuyền du lịch trên sông Hương

0:00 / 0:00
0:00
(BĐT) - Kết quả trúng đấu giá cho thuê quyền sử dụng đất có mặt nước để thực hiện Dự án Đầu tư xây dựng bến thuyền du lịch trên sông Hương tại số 243 Nguyễn Sinh Cung, xã Phú Thượng, huyện Phú Vang, tỉnh Thừa Thiên Huế tổ chức đấu giá ngày 18/7/2020

Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế đã có Quyết định số 1911/QĐ-UBND ngày 30/7/2020 về việc công nhận kết quả trúng đấu giá cho thuê quyền sử dụng đất có mặt nước để thực hiện Dự án đầu tư xây dựng bến thuyền du lịch trên sông Hương tại số 243 Nguyễn Sinh Cung, xã Phú Thượng, huyện Phú Vang, tỉnh Thừa Thiên Huế do Trung tâm Phát triển quỹ đất - Sở Tài nguyên và Môi trường phối hợp với Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh tổ chức đấu giá ngày 18/7/2020, cụ thể như sau:

1. Tổ chức trúng đấu giá: Công ty CP Hạ tầng Đông Á;

- Giấy Chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 0104926885 do Phòng Đăng ký kinh doanh - Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội cấp ngày 29/9/2010, đăng ký thay đổi lần thứ 8 ngày 05/4/2019;

- Địa chỉ trụ sở chính: Số 4 ngách 178/57 phố Tây Sơn, phường Trung Liệt, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội;

- Người đại diện theo pháp luật là Ông Đầu Khắc Cường;

2. Thông tin khu đất trúng đấu giá:

- Tên khu đất: Khu đất có mặt nước tại thôn Tây Thượng, xã Phú Thượng, huyện Phú Vang;

- Địa điểm: Số 243 Nguyễn Sinh Cung, thôn Tây Thượng, xã Phú Thượng, huyện Phú Vang, tỉnh Thừa Thiên Huế;

- Vị trí khu đất có mặt nước: Khu đất có mặt nước thuộc thửa ký hiệu 284, tờ bản đồ địa chính số 20, xã Phú Thượng, huyện Phú Vang, tỉnh Thừa Thiên Huế;

- Diện tích khu đất có mặt nước đấu giá: 1.000,0 m2; trong đó:

+ Diện tích thửa đất mặt nước ký hiệu 284-1: 380,0 m2;

+ Diện tích thửa đất mặt nước ký hiệu 284-2: 620,0 m2;

(Theo Trích đo Bản đồ địa chính Khu đất tỷ lệ 1/1000 do Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường phê duyệt ngày 26/9/2019, kèm theo Quyết định số 2429/QĐ-UBND ngày 04/10/2019 của UBND tỉnh);

- Hạ tầng kỹ thuật gắn liền với khu đất mặt nước: Khu đất có mặt nước nằm trên tuyến đường giao thông du lịch đường thủy dọc bờ sông Hương; hạ tầng kỹ thuật khu đất có mặt nước theo hạ tầng kỹ thuật hiện có của khu dân cư hiện trạng lân cận (có hệ thống điện, hệ thống cấp nước, hệ thống cấp nước chữa cháy, hệ thống viễn thông); riêng tuyến đường quy hoạch lộ giới 8m dọc sông Hương và tuyến đường tiếp cận bến thuyền phạm vi 7m dọc theo ranh giới phía Bắc Khu đất số 243 Nguyễn Sinh Cung chưa được đầu tư xây dựng;

- Mục đích sử dụng khu đất có mặt nước đấu giá: Đất thương mại, dịch vụ (Đầu tư dự án Bến thuyền du lịch trên sông Hương);

- Thời hạn sử dụng khu đất có mặt nước: 50 năm, kể từ ngày có Quyết định công nhận kết quả trúng đấu giá của UBND tỉnh;

- Hình thức nộp tiền thuê đất mặt nước vào Ngân sách Nhà nước: Nộp tiền thuê đất mặt nước hàng năm, thời điểm tính tiền thuê đất mặt nước kể từ ngày có Quyết định công nhận kết quả trúng đấu giá của UBND tỉnh;

- Ổn định đơn giá thuê đất có mặt nước: Đơn giá trúng đấu giá cho thuê quyền sử dụng đất có mặt nước được ổn định trong 10 năm đầu; hết thời gian ổn định thì thực hiện điều chỉnh đơn giá thuê đất theo quy định chung của Nhà nước;

- Mục tiêu kêu gọi đầu tư thực hiện Dự án: Xây dựng bến thuyền du lịch trên sông Hương đồng bộ hệ thống hạ tầng kỹ thuật theo tiêu chuẩn hiện đại, an toàn, phục vụ đón trả khách cho các loại thuyền du lịch trên sông Hương nói chung và điểm du lịch dịch vụ, hậu cần tàu du lịch tại vị trí số 243 đường Nguyễn Sinh Cung; hướng tới việc góp phần tích cực vào sự phát triển hạ tầng giao thông vận tải đường thủy của tỉnh;

- Tiêu chí về quy mô, tính chất Dự án đầu tư trên khu đất:

+ Xây dựng Bến thuyền du lịch trên sông Hương tại Khu đất mặt nước số 243 Nguyễn Sinh Cung (bao gồm đầu tư xây dựng trên cả 2 thửa đất ký hiệu 284-1 và 284-2) phải đáp ứng các tiêu chí về quy mô, tính chất Dự án theo Quyết định số 2357/QĐ-UBND ngày 24/9/2019 của UBND tỉnh;

+ Khuyến khích Nhà đầu tư trúng đấu giá thực hiện việc xây dựng tuyến đường quy hoạch lộ giới 8m giáp sông Hương để kết nối đồng bộ với hệ thống Dự án bến thuyền du lịch đang kêu gọi đầu tư trên khu đất; việc đầu tư xây dựng tuyến đường đi bộ giáp sông Hương nói trên được thực hiện theo đúng quy hoạch và đúng quy định về việc cấp phép xây dựng;

- Tiêu chí về cảnh quan, môi trường: Dự án xây dựngbến thuyền du lịch phải đáp ứng các tiêu chí về cảnh quan, môi trường theo Quyết định số 2357/QĐ-UBND ngày 24/9/2019 của UBND tỉnh;

- Tiêu chí phục vụ công cộng của Dự án đầu tư: Dự án xây dựng bến thuyền du lịch phải đảm bảo phục vụ công cộng, phục vụ các thuyền du lịch hoạt động trên sông Hương;

- Tổng mức đầu tư thực hiện Dự án: ≥ 20 tỷ đồng (chưa bao gồm tiền thuê đất mặt nước để thực hiện Dự án đầu tư và tiền đầu tư xây dựng tuyến đường quy hoạch 8m dọc sông Hương);

- Thời gian hoàn thành đầu tư và đưa Dự án vào hoạt động theo quy mô được quy định: Tổng thời gian thực hiện Dự án không quá 30 tháng kể từ ngày bàn giao khu đất trúng đấu giá (bao gồm cả thời gian hoàn tất thủ tục cấp phép xây dựng và các thủ tục hành chính khác có liên quan);

Nếu sau 12 tháng kể từ ngày bàn giao khu đất có mặt nước mà Nhà đầu tư trúng đấu giá không đưa đất vào sử dụng hoặc quá thời hạn phải hoàn thành Dự án đầu tư kể từ ngày bàn giao khu đất có mặt nước mà Nhà đầu tư trúng đấu giá không đưa Dự án vào hoạt động theo quy mô được quy định, có tổng vốn đầu tư đã thực hiện thấp hơn so với quy định tại Phương án đấu giá đã được UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 882/QĐ-UBND ngày 03/4/2020 thì UBND tỉnh thực hiện thu hồi toàn bộ khu đất theo quy định của Luật Đất đai 2013 và Nghị định số 01/2017/NĐ-CP ngày 06/01/2017 của Chính phủ; bên cạnh đó, UBND tỉnh sẽ xem xét và thực hiện thu hồi toàn bộ khu đất do Nhà đầu tư không thực hiện đúng cam kết về thời gian đầu tư và tổng mức đầu tư thực hiện Dự án, các trường hợp bất khả kháng thì thực hiện theo quy định tại Khoản 1, Điều 15 Nghị định 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ;

3. Mức giá trúng đấu giá: 80.000.000 đồng/năm (Tám mươi triệu đồng trên năm).

Chuyên đề