#du lịch sông Hương
Công ty CP Hạ tầng Đông Á trúng đấu giá quyền sử dụng đất đầu tư xây dựng bến thuyền du lịch trên sông Hương

Công ty CP Hạ tầng Đông Á trúng đấu giá quyền sử dụng đất đầu tư xây dựng bến thuyền du lịch trên sông Hương

(BĐT) - Kết quả trúng đấu giá cho thuê quyền sử dụng đất có mặt nước để thực hiện Dự án Đầu tư xây dựng bến thuyền du lịch trên sông Hương tại số 243 Nguyễn Sinh Cung, xã Phú Thượng, huyện Phú Vang, tỉnh Thừa Thiên Huế tổ chức đấu giá ngày 18/7/2020