(BĐT) - Công ty CP Đường sắt Thuận Hải (địa chỉ tại tỉnh Ninh Thuận) cùng các thành viên liên danh vừa được công bố trúng 2 gói thầu công trình đường sắt, với tổng giá trúng thầu hơn 362 tỷ đồng.
Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet

Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet

2 gói thầu nêu trên sử dụng vốn dự phòng kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016 - 2020 cho các dự án đường sắt và đường bộ quan trọng, cấp bách; được đấu thầu rộng rãi trong nước theo phương thức 1 giai đoạn 2 túi hồ sơ.

Cụ thể, tại Gói thầu số 15 Cải tạo, nâng cấp các công trình thiết yếu đoạn Km1419+100 đến Km1436+750 thuộc tỉnh Ninh Thuận của Dự án Cải tạo, nâng cấp các công trình thiết yếu đoạn Nha Trang - Sài Gòn, tuyến đường sắt Hà Nội - TP.HCM, Thuận Hải liên danh với Công ty CP Công trình Thành Phát, Công ty CP Đường sắt Nghĩa Bình, Công ty CP Thông tin tín hiệu đường sắt Sài Gòn để trúng thầu. Giá trúng thầu là 166,303 tỷ đồng, giá gói thầu là 166,328 tỷ đồng, đạt tỷ lệ tiết kiệm 0,01%.

Tại Gói thầu số 10 Thi công cải tạo, nâng cấp nền đường, kiến trúc tầng trên một số đoạn tuyến; cải tuyến 1 đoạn đường cong tại Km 1040+286 thuộc tỉnh Quảng Nam, Bình Định thuộc Dự án Gia cố các hầm yếu kết hợp mở mới các ga và cải tạo kiến trúc tầng trên đoạn Vinh - Nha Trang, tuyến đường sắt Hà Nội - TP.HCM, Thuận Hải liên danh với Công ty CP Đầu tư và Xây dựng công trình 3, Công ty CP Đường sắt Quảng Nam Đà Nẵng, Công ty CP Đường sắt Phú Khánh để trúng thầu. Giá trúng thầu là 196,807 tỷ đồng, giá gói thầu là 196,923 tỷ đồng, đạt tỷ lệ tiết kiệm 0,05%.