Công ty Chăn nuôi và Chế biến thực phẩm Sài Gòn (Sagrifood) thông báo mời chào giá

(BĐT) - Bên mời thầu: Công ty Chăn nuôi và Chế biến Thực phẩm Sài Gòn

Địa chỉ: Lầu 2, số 189 Điện Biên Phủ, Phường 15, Quận Bình Thạnh, Tp.HCM

Website: sagrifood.com.vn; Email: dauthau@sagrifood.com.vn

Mã số thuế: 0300636205-006

Bên mời thầu có nhu cầu lựa chọn nhà cung cấp nguyên vật liệu, nhiên liệu, vật tư, dịch vụ tư vấn, phi tư vấn,... phục vụ sản xuất kinh doanh.

Tải danh sách gói thầu

Chuyên đề