(BĐT) - Để nâng cao hiệu quả hội nhập kinh tế quốc tế, hướng tới một nền kinh tế thị trường có sức mạnh cạnh tranh thực sự, việc công khai, minh bạch hoạt động của các doanh nghiệp và cơ quan quản lý đóng vai trò hết sức quan trọng. 
Công khai, minh bạch - xu hướng tất yếu

Các quy định về công bố công khai thông tin đã được hệ thống pháp luật Việt Nam dần hoàn thiện. Với vai trò chuyển tải thông tin và giám sát thực hiện, báo chí góp phần không nhỏ thúc đẩy công khai, minh bạch của các chủ thể trong hoạt động kinh tế.

Nhân kỷ niệm 92 năm Ngày báo chí cách mạng Việt Nam (21/6/1925 - 21/6/2017), Báo Đấu thầu giới thiệu chuyên đề đặc biệt: “Công khai, minh bạch - Xu hướng tất yếu” nhìn lại quá trình thông tin công khai, minh bạch của cộng đồng doanh nghiệp nói riêng, nền kinh tế nói chung.