Còn 54,8 nghìn tỷ đồng vốn ngân sách nhà nước chưa phân bổ chi tiết

0:00 / 0:00
0:00
(BĐT) - Theo Bộ Tài chính, đến 27/5/2021, tổng số vốn đầu tư nguồn ngân sách nhà nước (NSNN) đã được các bộ, cơ quan trung ương, địa phương phân bổ là 455.541,97 tỷ đồng, đạt 98,75% kế hoạch vốn Thủ tướng Chính phủ giao (461.300 tỷ đồng).
Đến 27/5/2021, tổng số vốn đầu tư nguồn ngân sách nhà nước đã được các bộ, cơ quan trung ương, địa phương phân bổ là 455.541,97 tỷ đồng. Ảnh: Tiên Giang
Đến 27/5/2021, tổng số vốn đầu tư nguồn ngân sách nhà nước đã được các bộ, cơ quan trung ương, địa phương phân bổ là 455.541,97 tỷ đồng. Ảnh: Tiên Giang

Nếu không tính số kế hoạch vốn cân đối ngân sách địa phương giao tăng so với kế hoạch Thủ tướng giao là 49.078,297 tỷ đồng, thì tổng số vốn đã phân bổ là 406.463,67 tỷ đồng, đạt 88,11% kế hoạch Thủ tướng giao.

34 bộ, cơ quan trung ương và 40 địa phương chưa phân bổ hết kế hoạch vốn đã được giao với tổng số vốn là 54.836,33 tỷ đồng, trong đó vốn trong nước là 48.761 tỷ đồng (chưa bao gồm vốn Chương trình mục tiêu quốc gia), vốn ngoài nước là 6.074 tỷ đồng.

Trong đó, đối với nguồn vốn ngân sách trung ương, có 34 bộ, cơ quan trung ương và 37 địa phương chưa phân bổ hết kế hoạch vốn đã được giao. Nguyên nhân chưa phân bổ hết là do các bộ, cơ quan trung ương và địa phương mới giao kế hoạch vốn đợt 1. Số vốn còn lại chưa phân bổ cho các dự án chưa đủ điều kiện bố trí vốn kế hoạch đầu tư công nguồn NSNN năm 2021 do các dự án khởi công mới chưa có trong kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025; các dự án quá thời gian thực hiện với quy định (đang trình Thủ tướng xử lý); các dự án, nhiệm vụ quy hoạch chưa đủ thủ tục; các dự án ODA chưa ký hiệp định hoặc đang điều chỉnh hiệp định.

Đối với nguồn vốn cân đối ngân sách địa phương, có 46 địa phương giao kế hoạch vốn cân đối ngân sách địa phương tăng so với Thủ tướng giao. Tuy nhiên, vẫn còn 15 địa phương chưa phân bổ hết kế hoạch vốn cân đối ngân sách địa phương.

Chuyên đề

Kết nối đầu tư