Cục thuế Thành phố Hà Nội quyết định cưỡng chế bằng biện pháp trích tiền từ tài khoản của ngân hàng đối với Công ty CP Cơ điện và Xây dựng Việt Nam (HoSE: MCG) với số tiền gần 35,2 tỷ đồng.

Trong đó, 14,5 tỷ đồng tỷ đồng từ thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN) từ chuyển nhượng bất động sản, 11,35 tỷ đồng tiền chậm nộp thuế GTGT, 1,28 tỷ đồng phạt vi phạm hành chính, 5,9 tỷ đồng tiền chậm nộp thuế TNDN, 1,16 tỷ đồng tiền chậm nộp các khoản điều tiết 100% ngân sách Trung ương...

Cơ điện và Xây dựng Việt Nam bị cưỡng chế 35 tỷ đồng thuế ảnh 1

Ảnh minh họa: Internet

Lý do công ty bị cưỡng chế là nợ tiền thuế, tiền chậm nộp thuế quá 90 ngày kể từ ngày hết thời hạn nộp thuế, hết thời gian gia hạn nộp thuế theo quy định.

Thông báo của Cục thuế TP Hà Nội có nêu rõ việc VietinBank Đống Đa có trách nhiệm trích số tiền nêu trên để nộp vào Kho bạc Nhà nước TP Hà Nội. Trường hợp tài khoản của MCG nhỏ hơn số tiền trên quyết định cưỡng chế thì ngân hàng vẫn phải trích số tiền còn lại sau khi trừ đi số dư tối thiểu để duy trì tài khoản và tiếp tục theo dõi, trích tiếp số tiền phát sinh có trên tài khoản của đơn vị trong thời gian quyết định có hiệu lực.

Bên cạnh đó, Cục thuế TP Hà Nội còn áp dụng cưỡng chế bằng biện pháp thông báo hóa đơn không còn giá trị sử dụng đối với Cơ điện và Xây dựng Việt Nam.

Cơ điện và Xây dựng Việt Nam được thành lập trên cơ sở cổ phần hoá doanh nghiệp Nhà nước Công ty Cơ điện Xây dựng Nông nghiệp và Thuỷ lợi Hà Nội. 6 tháng đầu năm, công ty đạt gần 60 tỷ đồng doanh thu thuần, tăng gần 35% so với cùng kỳ năm trước. Lợi nhuận sau thuế cổ đông công ty mẹ là 3 tỷ đồng, cải thiện đáng kể so với mức lỗ 148,7 tỷ đồng của cùng kỳ.

Tại thời điểm 30/6, tổng tài sản đạt 1.785 tỷ đồng, tăng 7% so với số đầu năm. Công ty vẫn đang có khoản lỗ lũy kế lên đến 325 tỷ đồng. Tiền và các khoản tương đương tiền và tiền gửi nắm giữ đến ngày đáo hạn của công ty có 22 tỷ đồng.

Trên thị trường chứng khoán, giá cổ phiếu MCG đang giao dịch ở mức chỉ 1.790 đồng/cp giảm 33% so với cuối năm trước.

Theo NDH