Cienco 1: Quý II sống nhờ tỷ giá

(BĐT) - Tổng công ty Xây dựng công trình giao thông 1 - CTCP (Cienco 1) vừa công bố báo cáo tài chính quý II và 6 tháng đầu năm 2016 với kết quả kinh doanh có phần khiêm tốn so với cùng kỳ 2015.
Ảnh minh họa. Nguồn Internet
Ảnh minh họa. Nguồn Internet

Doanh thu sụt giảm, sống nhờ tỷ giá

Doanh thu thuần quý II của Cienco 1 giảm 39% so với cùng kỳ năm ngoái, đạt 824 tỷ đồng. Đáng chú ý, hoạt động kinh doanh chính quý II không mang lại lợi nhuận gộp đáng kể cho Cienco 1, chỉ đạt 10,5 tỷ đồng. Cùng kỳ 2015, Công ty lãi gộp tới 154 tỷ đồng.

Quý II/2016, Cienco 1 lãi sau thuế 15,4 tỷ đồng, giảm gần 3 tỷ đồng so với quý II năm ngoái. Kết quả này có được nhờ vào 2 yếu tố chính: doanh thu tài chính và lãi/lỗ trong công ty liên kết liên doanh.

Cụ thể, doanh thu hoạt động tài chính của Cienco 1 đạt 70,3 tỷ đồng trong khi cùng kỳ 2015, con số này chỉ là gần 7 tỷ đồng. Đáng chú ý, phần lớn doanh thu thuần của Cienco 1 là lãi chênh lệch tỷ giá đã thực hiện (65 tỷ đồng). Công ty liên kết không còn lỗ khủng như quý II năm ngoái (67 tỷ đồng), mà chỉ lỗ 59 triệu đồng nên không tác động đáng kể đến kết quả kinh doanh của Cienco 1.

Có thể thấy rằng, kết quả kinh doanh quý II của Cienco 1 gần như phụ thuộc vào hoạt động tài chính của Công ty, đúng hơn là biến động tỷ giá, là biến số mà Cienco 1 không thể làm chủ. Lũy kế 6 tháng, Cienco 1 lãi ròng 26,5 tỷ đồng, giảm 19,7% so với nửa đầu năm 2015.

Việc sụt giảm doanh thu thực tế đã được ban lãnh đạo Cienco 1 dự báo từ trước, khi cho biết trong năm 2015 Công ty chỉ thắng thầu được hơn 3.100 tỷ đồng, tương đương 39% kế hoạch cả năm.

Lỡ hẹn lên sàn

Một trong những kế hoạch mà Cienco 1 đặt ra là niêm yết cổ phiếu trên Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội từ tháng 6/2016 hoặc giao dịch trên UpCOM trong trường hợp không đủ điều kiện niêm yết. Tuy nhiên, cho đến nay Công ty vẫn chưa triển khai được kế hoạch nói trên.

Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên 2016 của Cienco 1 tiến hành hôm 14/6/2016 không có nội dung về việc niêm yết hay đăng ký giao dịch trên UpCOM. Như vậy, cổ đông của Cienco 1 vẫn còn phải chờ đợi để được giao dịch trên thị trường chứng khoán tập trung.

Một điểm đáng chú ý tại ĐHĐCĐ thường niên 2016 của Cienco 1 là các cổ đông lớn của Công ty đã ủy quyền tham dự cuộc họp, chứ không trực tiếp tham gia.

Theo biên bản cuộc họp, có 45 cổ đông, đại diện 8,1% cổ phần có quyền biểu quyết trực tiếp tham dự ĐHĐCĐ. Còn lại các cổ đông khác đều ủy quyền, trong đó có 5 cổ đông lớn nắm giữ từ 7% đến 29% cổ phần của Cienco 1. Thông thường, cổ đông lớn tại một doanh nghiệp ít khi chịu nhường quyền dự họp cho tổ chức hay cá nhân nào khác, vì ĐHĐCĐ là cơ hội để các cổ đông, đặc biệt là cổ đông lớn, đóng góp ý kiến bảo vệ lợi ích bản thân.    

Chuyên đề