(BĐT) - Công ty CP Đầu tư Xây dựng 3-2 (CIC3-2, mã CP: C32) vừa thông qua nội dung làm việc tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018. 

Theo đó, Công ty đặt kế hoạch doanh thu và lợi nhuận sau thuế năm 2018 lần lượt là 680 tỷ đồng và 115 tỷ đồng, tăng tương ứng 21% và 25% so với thực hiện năm 2017. Tỷ lệ chi trả cổ tức năm 2018 dự kiến ở mức 24% vốn điều lệ và được chi trả bằng tiền mặt.

CIC3-2 cũng dự kiến phát hành cổ phiếu thưởng cho cổ đông hiện hữu để tăng vốn điều lệ từ 136,6 tỷ đồng lên hơn 150 tỷ đồng trong năm 2018.

Năm 2017, doanh thu của Công ty đạt hơn 559 tỷ đồng, tăng 7,5% so với năm 2016. Lợi nhuận sau thuế đạt gần 91 tỷ đồng, giảm 6% so với năm 2016.