(BĐT) - Đề nghị của Bộ GTVT và ý kiến của Bộ Tài chính về việc chuyển chức năng cấp có thẩm quyền quyết định đầu tư Dự án Đầu tư xây dựng Quốc lộ 12B đoạn Tam Điệp - Nho Quan (Ninh Bình) về Bộ GTVT vừa được Thủ tướng Chính phủ chấp thuận.

Theo đó, Thủ tướng đồng ý giữ nguyên các nhà thầu tư vấn, nhà thầu xây lắp đã được lựa chọn theo hình thức đã được chấp thuận tại Văn bản số 318/TTg-KTN ngày 9/3/2012. Bộ GTVT có trách nhiệm phối hợp với UBND tỉnh Ninh Bình thực hiện các thủ tục bàn giao, tiếp nhận lại Dự án theo quy định.

Dự án có tổng chiều dài 27,5 km theo tiêu chuẩn đường cấp III đồng bằng, vận tốc thiết kế 80km/giờ.