(BĐT) - Văn phòng Chính phủ vừa có văn bản truyền đạt ý kiến của Phó Thủ tướng Chính phủ Trịnh Đình Dũng, Trưởng Ban chỉ đạo đổi mới, phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã về kế hoạch tổ chức diễn đàn kinh tế hợp tác và hợp tác xã năm 2020. 
Diễn đàn kinh tế hợp tác, hợp tác xã 2020 được kỳ vọng sẽ tìm ra các cơ chế chính sách xử lý khó khăn vướng mắc cho các hợp tác xã. Ảnh: Huấn Anh

Diễn đàn kinh tế hợp tác, hợp tác xã 2020 được kỳ vọng sẽ tìm ra các cơ chế chính sách xử lý khó khăn vướng mắc cho các hợp tác xã. Ảnh: Huấn Anh

Theo đó, Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng đồng ý với đề xuất của Bộ Kế hoạch và Đầu tư (KH&ĐT) về kế hoạch tổ chức Diễn đàn kinh tế hợp tác, hợp tác xã 2020.

Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng giao Bộ KH&ĐT chủ trì, phối hợp với Liên minh Hợp tác xã Việt Nam và các cơ quan liên quan chuẩn bị kỹ nội dung, chương trình, kịch bản điều hành Diễn đàn, bảo đảm việc tổ chức thiết thực, hiệu quả.

Phó Thủ tướng giao Bộ Thông tin và Truyền thông chỉ đạo các cơ quan thông tấn, báo chí tuyên truyền việc tổ chức Diễn đàn kinh tế hợp tác, hợp tác xã năm 2020. UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chuẩn bị trả lời các vướng mắc của kinh tế hợp tác, hợp tác xã liên quan đến địa phương mình.

Theo Bộ KH&ĐT, Diễn đàn nhằm tạo điều kiện cho các hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã, tổ hợp tác, thành viên của hợp tác xã phản ánh tiếng nói, nguyện vọng, thực trạng hoạt động sản xuất kinh doanh, những khó khăn vướng mắc, những kinh nghiệm phát triển mô hình, cũng như đề xuất về chính sách với các cơ quan quản lý Nhà nước. Diễn đàn Kinh tế hợp tác, hợp tác xã 2019 được đánh giá là diễn đàn quan trọng trong việc tìm ra các cơ chế chính sách để xử lý những khó khăn, vướng mắc cho các hợp tác xã.