(BĐT) - Văn phòng Đăng ký đất đai (Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bình Phước) đang thông báo lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản để thực hiện bán đấu giá quyền sử dụng đất khu Trung tâm thương mại Đồng Xoài, phường Tân Phú, TP. Đồng Xoài.
Thành phố Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước

Thành phố Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước

Tổ chức đấu giá tài sản được lựa chọn phải có cơ sở vật chất, trang thiết bị cần thiết đảm bảo cho toàn bộ công việc tổ chức thực hiện đấu giá tài sản; có kinh nghiệm đấu giá từ 5 năm trở lên; phương án đấu giá hiệu quả; đội ngũ đấu giá viên có năng lực, kinh nghiệm và uy tín…

Được biết, tài sản đấu giá là Trung tâm thương mại Đồng Xoài, phường Tân Phú, TP. Đồng Xoài có tổng diện tích khu đất là 30.779,7m2. Trong đó diện tích đấu giá quyền sử dụng đất là 21.156,4m2 gồm đất ở đô thị; đất thương mại, dịch vụ; đất bãi xe. Diện tích đất không đấu giá quyền sử dụng đất là 9.623,3m2 gồm đất cây xanh, đất giao thông. Tổng giá khởi điểm của tài sản đấu giá là Trung tâm thương mại Đồng Xoài, phường Tân Phú, TP. Đồng Xoài là 432,1 tỷ đồng.