(BĐT) - Ngày 19/6, Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Bình Định dự kiến tổ chức bán đấu giá quyền sử dụng đất thực hiện Dự án Xây dựng nhà chung cư hỗn hợp tại lô đất B1-74 thuộc Khu đô thị mới An Phú Thịnh, phường Nhơn Bình, thành phố Quy Nhơn. Giá khởi điểm của tài sản là 62,001 tỷ đồng.
Phối cảnh Khu đô thị mới An Phú Thịnh - Quy Nhơn (ảnh internet)

Phối cảnh Khu đô thị mới An Phú Thịnh - Quy Nhơn (ảnh internet)

Quyền sử dụng đất thực hiện dự án trên có diện tích khu đất là 4.530,0 m2. Trong đó, đất xây dựng công trình có tổng diện tích là 3.035,1 m2; đất cây xanh, sân bãi, đường nội bộ có diện tích 1.494,9 m2. Hiện trạng khu đất đã giải phóng mặt bằng.

Khu đất được bán đấu giá có chức năng sử dụng đất là đất ở (xây dựng nhà chung cư hỗn hợp). Tổng vốn đầu tư tối thiểu để thực hiện Dự án (không bao gồm tiền sử dụng đất trúng đấu giá quyền sử dụng đất) là 620,51 tỷ đồng.

Nhà đầu tư tham gia đấu giá phải đáp ứng yêu cầu có vốn thuộc sở hữu của nhà đầu tư để thực hiện Dự án không thấp hơn 20% tổng mức đầu tư Dự án (bao gồm: tổng vốn đầu tư tối thiểu cộng với tiền sử dụng đất theo giá khởi điểm đấu giá quyền sử dụng đất).

Đối với phần vốn vay, góp vốn phải có văn bản cam kết cho vay để thực hiện Dự án của các tổ chức tín dụng, ngân hàng hoặc văn bản cam kết góp vốn để thực hiện Dự án hoặc cam kết vốn sở hữu của nhà đầu tư đảm bảo đủ tổng vốn tối thiểu để thực hiện Dự án.

Trong quá trình thực hiện Dự án, nhà đầu tư vi phạm tiến độ nêu trên thì sẽ bị xem xét thu hồi chấp thuận đầu tư và thu hồi đất theo quy định của pháp luật hiện hành (trừ trường hợp có lý do chính đáng được UBND tỉnh chấp thuận bằng văn bản).

Cuộc đấu giá được thực hiện kết hợp giữa đấu giá bằng bỏ phiếu gián tiếp với đấu giá bằng bỏ phiếu trực tiếp tại cuộc đấu giá theo phương thức trả giá lên.