Chú trọng chuyển hướng sang kinh tế xanh

0:00 / 0:00
0:00
(BĐT) - “Chính phủ Việt Nam đặc biệt nhấn mạnh tầm quan trọng của việc chuyển hướng sang kinh tế xanh và triển khai thực hiện Chiến lược tăng trưởng xanh để vượt qua những thách thức. Đồng thời phát huy tiềm lực, tận dụng cơ hội, đưa đất nước trở thành quốc gia tiên phong trong khu vực về tăng trưởng xanh, phục hồi xanh, bắt kịp xu thế phát triển của thế giới và đạt được các cam kết với cộng đồng quốc tế”...
Dự thảo Kế hoạch hành động quốc gia về tăng trưởng xanh đưa ra các định hướng về cách thức huy động hiệu quả nguồn lực cho tăng trưởng xanh. Ảnh: Lê Tiên
Dự thảo Kế hoạch hành động quốc gia về tăng trưởng xanh đưa ra các định hướng về cách thức huy động hiệu quả nguồn lực cho tăng trưởng xanh. Ảnh: Lê Tiên

Đó là phát biểu của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Chí Dũng tại Hội thảo tham vấn các bộ, ngành, cơ quan, các tổ chức quốc tế và đối tác phát triển về xây dựng Kế hoạch hành động quốc gia về tăng trưởng xanh (gọi tắt là KHHĐTTX) giai đoạn 2021 - 2030 diễn ra cuối tuần qua.

Theo Bộ trưởng Nguyễn Chí Dũng, Việt Nam đang tiếp tục đà đổi mới, đẩy mạnh chuyển đổi mô hình tăng trưởng theo chiều sâu, chất lượng và hiệu quả, phục hồi hiệu quả sau Covid-19. Bên cạnh đó, cam kết mạnh mẽ tại Hội nghị lần thứ 26 các bên tham gia Công ước khung của Liên hợp quốc về biến đổi khí hậu (COP26) về đạt mức phát thải ròng bằng “0” vào năm 2050 tạo ra những cơ hội chưa từng có cho Việt Nam, song cũng đặt áp lực không nhỏ đến tất cả các khía cạnh kinh tế - xã hội trong ngắn hạn và dài hạn.

Theo đó, Dự thảo KHHĐTTX được xây dựng phù hợp với bối cảnh mới và triển khai tham vấn nhiều chiều, ở nhiều quy mô, cấp độ khác nhau, cân nhắc đặc thù địa phương, lãnh thổ để đưa ra các nhóm nhiệm vụ, hoạt động vừa tổng thể, vừa cụ thể, đảm bảo sát thực… Dự thảo cũng định hướng các cách thức huy động hiệu quả nguồn lực cho tăng trưởng xanh, nhằm thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội hài hòa với môi trường, giảm nhẹ phát thải khí nhà kính, nâng cao năng lực chống chịu với biến đổi khí hậu.

Chuyên đề

Kết nối đầu tư