TP. Quảng Ngãi là đô thị lõi, đô thị hạt nhân lan tỏa, liên kết các đô thị khu vực tại Quảng Ngãi. Ảnh: Hà Minh

Phát triển đô thị đồng bộ và bền vững

(BĐT) - Quảng Ngãi đang đặt ra chiến lược liên kết chuỗi đô thị đồng bộ và bền vững tại các khu vực quy hoạch vùng đồng bằng, miền núi và hải đảo làm hạt nhân lan tỏa phát triển kinh tế - xã hội khu vực lân cận.
Với tiềm năng dồi dào, lợi thế cảng nước sâu, sở hữu tuyến ven biển dài..., Quảng Ngãi kỳ vọng nâng cao chất lượng và hiệu quả thu hút đầu tư trong thời gian tới. Ảnh: Hà Minh

Từ nền tảng quy hoạch đến chiến lược thu hút đầu tư

(BĐT) - Đồ án Điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng Khu kinh tế Dung Quất; Quy hoạch tỉnh Quảng Ngãi đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050 sẽ có tác động lớn đến quá trình thu hút đầu tư. Vì vậy, tỉnh Quảng Ngãi đang tập trung toàn lực hoàn thiện đồ án, quy hoạch, xác định đây là “kim chỉ nam” để thực hiện thu hút đầu tư các lĩnh vực, ngành có lợi thế so sánh trong những năm tới.
Khu kinh tế Dung Quất được định hướng trở thành một trong những trung tâm kinh tế biển năng động, đa ngành, đa lĩnh vực, trọng tâm là công nghiệp lọc hóa dầu, công nghiệp hóa chất và công nghiệp nặng. Ảnh: Hà Minh

“Áo mới” cho Khu kinh tế Dung Quất

(BĐT) - Điều chỉnh quy hoạch chung Khu kinh tế (KKT) Dung Quất đến năm 2030, tầm nhìn đến 2050, tỉnh Quảng Ngãi kỳ vọng KKT này sẽ có tấm “áo mới”. Theo đó, Dung Quất sẽ trở thành một khu vực phát triển kinh tế năng động, đột phá, hiện đại, hiệu quả và bền vững; xứng đáng với vị thế của một trung tâm kinh tế động lực của Vùng kinh tế trọng điểm miền Trung, Vùng duyên hải Nam Trung Bộ và của quốc gia.
Khi đầu tư vào Khu kinh tế Dung Quất và các khu công nghiệp, nhà đầu tư sẽ được áp dụng những cơ chế, chính sách ưu đãi, hỗ trợ đầu tư ở mức cao nhất, ổn định nhất theo quy định hiện hành của Chính phủ và của Quảng Ngãi Ảnh: Hà Minh

Ưu tiên thu hút dự án chất lượng, quy mô lớn và có sức lan tỏa

(BĐT) - Theo UBND tỉnh Quảng Ngãi, lũy kế 10 tháng đầu năm 2022, trên địa bàn có 3 dự án FDI được cấp giấy chứng nhận đầu tư với tổng vốn đăng ký là 73,9 triệu USD; 31 dự án đầu tư trong nước được cấp mới với tổng vốn đăng ký 9.721 tỷ đồng.
Dự thảo Quy hoạch tỉnh Quảng Ngãi thể hiện rõ tầm nhìn, khát vọng, định hướng tăng trưởng kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn, bền vững và bao trùm. Ảnh: Hà Minh

Định vị không gian phát triển và thu hút đầu tư

(BĐT) - Quảng Ngãi đang hoàn thiện việc lập quy hoạch Tỉnh thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050. Đây là cơ hội để nhận diện những bất cập, hạn chế trong giai đoạn hiện nay, từ đó, định hình lại không gian phát triển trong 10 năm, 30 năm tới để khai thác tối đa tiềm năng, lợi thế của từng khu vực, từng vùng trong xu thế phát triển. Quy hoạch lần này được kỳ vọng sẽ giúp cho Quảng Ngãi bứt phá, nâng cao vị thế của địa phương tại miền Trung nói riêng và cả nước nói chung.
Quy hoạch Quảng Ngãi định hình các hành lang kinh tế từ hạ tầng sẵn có và các dự án được đầu tư trong tương lai. Ảnh: Hà Minh

Quy hoạch hạ tầng định hình 4 hành lang kinh tế tại Quảng Ngãi

(BĐT) - Bốn hành lang kinh tế được xác lập và định vị trong quy hoạch tỉnh Quảng Ngãi đến 2035, tầm nhìn đến 2050 bao gồm: hành lang Dung Quất - TP. Quảng Ngãi - Sa Huỳnh; Ba Tơ - Sơn Hà - Sơn Tây - Trà Bồng; Dung Quất - Trà Bồng - Trà My và hành lang Sa Huỳnh - Ba Tơ - Ba Vì - Kon Tum - cửa khẩu Bờ Y (tỉnh Kon Tum).
Quảng Ngãi sẽ dần chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng phát triển bền vững và mang lại giá trị kinh tế cao. Ảnh: Hà Minh

Hoạch định tầm nhìn dài hạn cho phát triển Quảng Ngãi

(BĐT) - Đến thời điểm hiện tại, Đồ án quy hoạch tỉnh Quảng Ngãi thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 đang được hoàn thiện trước khi trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt. Nhìn lại chặng đường từ khi bắt tay vào thực hiện công việc, ông Đặng Văn Minh, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi cho rằng, Đồ án quy hoạch cơ bản đáp ứng được đề bài mà Tỉnh đặt ra cho đơn vị tư vấn. Từ đây, Quảng Ngãi đã lựa chọn được mô hình phát triển kinh tế - xã hội phù hợp.

Chuyên đề