Chọn xong tư vấn kỹ thuật nhà máy điện Nhơn Trạch 3, Nhơn Trạch 4

0:00 / 0:00
0:00
(BĐT) - Chi nhánh Tổng Công ty Điện lực dầu khí Việt Nam - Ban Quản lý dự án điện vừa công bố kết quả lựa chọn nhà thầu Gói thầu Tư vấn kỹ thuật dự án (PTC) Nhà máy Điện Nhơn Trạch 3 và Nhơn Trạch 4.
Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet
Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet

Gói thầu có giá trị 273.977.949.312 đồng. Liên danh Fichtner - IBST - PCC đã trúng thầu với giá 273.287.911.139 đồng, giảm khoảng 690.000.000 đồng. Theo quyết định phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu, giá đề nghị trúng thầu của Liên danh này là 8.787.443 USD và 69.946.480.119 đồng (đã bao gồm thuế). Thời gian thực hiện hợp đồng của gói thầu là 1.460 ngày.

Chuyên đề

Kết nối đầu tư