Chọn xong nhà thầu thi công đường ven biển Dung Quất - Sa Huỳnh

0:00 / 0:00
0:00
(BĐT) - Gói thầu số 21 Thi công xây dựng công trình đoạn Km27 + 690 - Km29 + 500 và Km31 + 870 - Km33+450 trị giá 518,96 tỷ đồng, thuộc Dự án Đường ven biển Dung Quất - Sa Huỳnh, giai đoạn IIb vừa lựa chọn xong nhà thầu.
Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet
Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet

Theo đó, Liên danh Công ty CP Đầu tư phát triển Gia Hưng - Công ty CP Đầu tư Xây dựng hạ tầng Khang Nguyên - Công ty TNHH Thiết bị Xây dựng công nghệ Nam Anh - Công ty CP Đầu tư và Phát triển hạ tầng 620 trúng thầu với giá 510,806 tỷ đồng. Thời gian thực hiện hợp đồng 32 tháng, loại hợp đồng theo đơn giá điều chỉnh.

Theo Bên mời thầu, có 2 nhà thầu bị loại ở bước đánh giá năng lực, kinh nghiệm là Công ty CP Tư vấn đầu tư và Xây dựng Miền Trung, Công ty CP Thương mại và Xây lắp Hợp Thành; 1 nhà thầu bị loại về kỹ thuật là Công ty CP Xây dựng Trung Nam 18 E&C.

Thành viên đứng đầu Liên danh trúng thầu là Công ty CP Đầu tư Phát triển Gia Hưng có địa chỉ tại Quảng Ngãi. Theo dữ liệu của Báo Đấu thầu, Gia Hưng hiện đang trong trong thời gian thực hiện hợp đồng nhiều gói thầu có giá trị khá lớn tại Quảng Ngãi, như Gói thầu số 13 thuộc Dự án Cầu Thạch An hơn 103 tỷ đồng; Gói thầu 03 cầu Cửa Đại 57,694 tỷ đồng; Gói thầu 21 thuộc Dự án Đường nối từ cầu Thạch Bích đến Tịnh Phong 408 tỷ đồng (đứng đầu Liên danh)… Theo một cán bộ của Bên mời thầu, Bên mời thầu có lưu ý vấn đề này trong quá trình thương thảo hợp đồng. Công ty Gia Hưng cam kết đảm bảo năng lực tài chính để thực hiện phần việc của mình tại Gói thầu trong điều kiện thực hiện cùng lúc nhiều gói thầu khác.

Vị cán bộ cũng cho biết, hiện Gói thầu đã được ký hợp đồng, chuẩn bị các thủ tục khởi công trong thời gian tới. Mặt bằng thi công về cơ bản đã sẵn sàng, không vướng mắc, do thi công cầu là chủ yếu.

Chuyên đề