Chọn tư vấn lập BCNCKT hỗ trợ cơ giới hóa nông nghiệp

(BĐT) - Dự kiến vào tháng 2/2017, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng sử dụng nguồn vốn hỗ trợ phát triển chính thức TP. Cần Thơ sẽ chỉ định thầu Gói thầu Tư vấn lập Văn kiện Dự án (Báo cáo nghiên cứu khả thi) Hỗ trợ cơ giới hóa nông nghiệp Việt Nam tại TP. Cần Thơ.

Nhà thầu được chỉ định thầu sẽ phải thực hiện hợp đồng trọn gói trong thời gian 3 tháng.

Theo kế hoạch lựa chọn nhà thầu được phê duyệt, Dự án Hỗ trợ cơ giới hóa nông nghiệp Việt Nam tại TP. Cần Thơ gồm có 4 gói thầu tư vấn, gồm: Gói thầu Tư vấn thẩm tra dự toán tư vấn lập Báo cáo đề xuất Dự án và đề xuất chủ trương đầu tư; Gói thầu Tư vấn lập đề xuất Dự án và đề xuất chủ trương đầu tư; Gói thầu Tư vấn thẩm tra dự toán tư vấn lập Văn kiện Dự án (Báo cáo nghiên cứu khả thi) và Gói thầu Tư vấn lập Văn kiện Dự án (Báo cáo nghiên cứu khả thi). Các gói thầu này đều áp dụng hình thức lựa chọn nhà thầu là chỉ định thầu. Tổng mức đầu tư Dự án là 113,576 tỷ đồng.

Chuyên đề