(BĐT) - Từ quý I/2017 đến năm 2019, Sở Y tế TP. Hải Phòng sẽ tổ chức lựa chọn nhà thầu thực hiện 14 gói thầu (GT) thuộc Dự án Đầu tư xây dựng Bệnh viện Y học cổ truyền Hải Phòng - Giai đoạn I.
Chọn nhà thầu xây dựng Bệnh viện Y học cổ truyền Hải Phòng

Dự án Đầu tư xây dựng Bệnh viện Y học cổ truyền Hải Phòng - Giai đoạn I có tổng mức đầu tư 188,742 tỷ đồng.

Về thời gian lựa chọn nhà thầu, ngoại trừ Gói thầu số 13: Tư vấn kiểm toán quyết toán công trình lựa chọn nhà thầu vào quý I/2019, những gói thầu còn lại đều lựa chọn nhà thầu trong năm 2017.

Trong số 14 GT, có 7 GT lựa chọn nhà thầu theo hình thức đấu thầu rộng rãi trong nước, bao gồm: Thiết kế bản vẽ thi công, dự toán; Xây dựng các khối nhà, các hạng mục phụ trợ và thiết bị kèm theo xây lắp; Hệ thống phòng cháy, chữa cháy; Xây dựng trạm điện, mua máy biến áp, máy phát điện và điện ngoài nhà; Hệ thống phòng chống mối; Tư vấn kiểm toán quyết toán công trình. Có 7 GT áp dụng hình thức chỉ định thầu, bao gồm: Khoan khảo sát địa chất; Nén tải trọng tĩnh; Thẩm tra thiết kế bản vẽ thi công và dự toán; Lập HSMT, đánh giá HSDT xây lắp và thiết bị kèm theo xây lắp; Giám sát, đánh giá dự án đầu tư xây dựng công trình; Quan trắc lún công trình; Bảo hiểm công trình.