(BĐT) - Ngày 20/8, Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam đã ký Quyết định số 1421/QĐ-TTg về việc áp dụng hình thức lựa chọn nhà thầu trong trường hợp đặc biệt theo quy định tại Điều 26 Luật Đấu thầu đối với việc mua bổ sung vaccine phòng Covid-19 BNT162 của Pfizer.
Bộ Y tế tổ chức mua vaccine phòng Covid-19 BNT162 của Pfizer để có vaccine sớm nhất có thể

Bộ Y tế tổ chức mua vaccine phòng Covid-19 BNT162 của Pfizer để có vaccine sớm nhất có thể

Quyết định nêu rõ, chấp thuận hình thức lựa chọn nhà thầu trong trường hợp đặc biệt theo quy định tại Điều 26 Luật Đấu thầu đối với việc mua bổ sung 19.998.810 liều vaccine phòng Covid-19 BNT162 của Pfizer với các điều kiện như Quyết định số 39/QĐ-TTg ngày 29/5/2021 của Thủ tướng Chính phủ về mua vaccine phòng Covid-19 BNT162 của Pfizer.

Bộ Y tế tổ chức thực hiện việc mua vaccine phòng Covid-19 BNT162 của Pfizer theo đúng quy định của pháp luật để có vaccine sớm nhất có thể, đáp ứng yêu cầu phòng, chống dịch, bảo đảm chất lượng, hiệu quả; tuyệt đối không để xảy ra tiêu cực trong quá trình mua, sử dụng vaccine.