(BĐT) - Hiện Dự án Xây dựng đường Hồ Chí Minh đã hoàn thành 2.180km/2.744 km, đạt 79% và khoảng 258 km tuyến nhánh; đang triển khai đầu tư 275 km; còn lại khoảng 289 km chưa bố trí được vốn để triển khai thực hiện. Do nguồn lực đầu tư hết sức hạn hẹp nên Chính phủ có báo cáo kiến nghị Quốc hội xem xét, cho phép giãn tiến độ hoàn thành nối thông toàn tuyến quy mô tối thiểu 2 làn xe đến sau năm 2020.
Hiện còn 4 DATP/289km cần tiếp tục đầu tư xây dựng để nối thông đường Hồ Chí Minh nhưng chưa cân đối được nguồn vốn

Hiện còn 4 DATP/289km cần tiếp tục đầu tư xây dựng để nối thông đường Hồ Chí Minh nhưng chưa cân đối được nguồn vốn

Thiếu vốn bố trí cho 289km/tổng mức đầu tư 28.447 tỷ đồng

Đường Hồ Chí Minh - Công trình quan trọng quốc gia đã được Quốc hội khoá XI thông qua chủ trương đầu tư xây dựng vào năm 2004, với điểm đầu tại Pác Bó (Cao Bằng), điểm cuối tại Đất Mũi (Cà Mau), dài 3.183 km, tuyến chính dài 2.499 km, nhánh phía Tây dài 684 km. Theo phân kỳ đầu tư, đến năm 2020 sẽ hoàn thành các dự án thành phần (DATP) để nối thông toàn tuyến với quy mô 2 làn xe với chiều dài khoảng 2.744 km (không bao gồm các đoạn đi trùng đã và đang được đầu tư bằng các dự án khác).

Theo Báo cáo của Chính phủ được gửi tới các đại biểu Quốc hội trước thềm Kỳ họp thứ 6 Quốc hội khóa XIV, hiện Dự án đã hoàn thành 2.180km/2.744 km, đạt 79% và khoảng 258 km tuyến nhánh; đang triển khai đầu tư 275 km; còn lại khoảng 289 km chưa bố trí được vốn để triển khai thực hiện.

Cụ thể, khu vực phía Bắc từ Pác Bó (Cao Bằng) đến Chợ Bến (Hòa Bình) dài khoảng 273 km, đã hoàn thành 81 km, đang thi công 32 km và chưa triển khai 160 km. Khu vực từ Hòa Lạc (Hà Nội) đến Tân Cảnh (Kon Tum) có chiều dài đầu tư trước đây khoảng 1.532 km bao gồm cả nhánh Tây dài 684 km, đã hoàn thành đầu tư xây dựng 1.350 km, đang triển khai 182 km (sau khi duyệt dự án chỉnh tuyến còn 175 km). Khu vực Tây Nguyên từ Tân Cảnh (Kon Tum) đến Chơn Thành (Bình Phước) dài khoảng 553 km, đã hoàn thành 553 km. Khu vực phía Nam từ Chơn Thành (Bình Phước) đến Đất Mũi (Cà Mau) có chiều dài khoảng 382 km, đã hoàn thành 192 km, đang thi công 61 km, chưa triển khai 129 km.

Báo cáo của Chính phủ nêu rõ, để nối thông đoạn phía Bắc cần bố trí vốn để triển khai 2 DATP với tổng chiều dài khoảng 160 km/tổng mức đầu tư (TMĐT) 18.016 tỷ đồng; khu vực phía Nam cần bố trí vốn để triển khai 2 DATP với tổng chiều dài khoảng 129 km/TMĐT 10.431 tỷ đồng. Còn khu vực Tây Nguyên đã hoàn thành đầu tư toàn bộ giai đoạn 2 làn xe; khu vực miền Trung đã và đang triển khai nối thông tuyến từ Hòa Lạc (Hà Nội) đến Tân Cảnh (Kon Tum) theo Nghị quyết 66/2013/QH13, dự kiến đến năm 2021 sẽ hoàn thành toàn bộ.

Xin giãn tiến độ nối thông toàn tuyến

Báo cáo của Chính phủ thông tin, trong điều kiện khó khăn về nguồn vốn, để giảm gánh nặng cho ngân sách nhà nước, Chính phủ đã chỉ đạo Bộ Giao thông vận tải (GTVT) triển khai đa dạng hóa các hình thức đầu tư, từ sử dụng vốn ngân sách nhà nước, trái phiếu chính phủ (TPCP), vốn vay ODA và vốn đầu tư theo hình thức BOT, BT… nên đã huy động tối đa nguồn lực để đầu tư cho Dự án.

Tổng nguồn vốn để nối thông toàn tuyến Dự án Đường Hồ Chí Minh (giai đoạn 2) là 104.106 tỷ đồng. Trong đó, đã xác định được nguồn là 75.659 tỷ đồng, gồm có vốn ngân sách nhà nước và TPCP là 35.507 tỷ đồng; vốn huy động đầu tư theo hình thức BOT là 7.103 tỷ đồng; vốn huy động đầu tư theo hình thức BT là 11.485 tỷ đồng; vốn huy động vay ODA là 21.564 tỷ đồng. Còn 28.447 tỷ đồng vốn đầu tư để nối thông toàn tuyến dự kiến huy động đầu tư theo hình thức BOT là 22.782 tỷ đồng cho 2 dự án (Đoạn Đoan Hùng - Chợ Bến và đoạn Chơn Thành - Đức Hòa); và phần vốn TPCP cần tiếp tục cân đối là 5.665 tỷ đồng cho 2 dự án (đoạn Chợ Chu - Ngã ba Trung Sơn; đoạn Rạch Sỏi - Bến Nhất và Gò Quao - Vĩnh Thuận).

Chính phủ cho biết, hiện còn 4 DATP/289km cần tiếp tục đầu tư xây dựng để nối thông đường Hồ Chí Minh nhưng chưa cân đối được nguồn vốn nên sẽ ảnh hưởng đến tiến độ nối thông toàn tuyến vào năm 2020.

Để tiếp tục thực hiện có hiệu quả chủ trương đầu tư xây dựng Dự án Đường Hồ Chí Minh đảm bảo tiến độ nối thông toàn tuyến trước năm 2020 trong điều kiện nguồn lực đầu tư hết sức hạn hẹp, Chính phủ kiến nghị Quốc hội xem xét, cho phép giãn tiến độ hoàn thành nối thông toàn tuyến quy mô tối thiểu 2 làn xe đến sau năm 2020.

Chính phủ cũng đề xuất Quốc hội quan tâm bổ sung nguồn vốn để triển khai các dự án Chợ Mới - Ngã ba Trung Sơn tỉnh Tuyên Quang và phần còn lại của đoạn Rạch Sỏi - Bến Nhất - Gò Quao - Vĩnh Thuận thuộc các tỉnh Kiên Giang, Bạc Liêu; Dự án đoạn La Sơn - Túy Loan; Dự án kết nối khu vực trung tâm đồng bằng MêKông; Dự án Lộ Tẻ - Rạch Sỏi… Quan tâm, chỉ đạo về phương án huy động nguồn vốn xã hội hóa để thực hiện các đoạn Chơn Thành - Đức Hòa và đoạn Đoan Hùng - Chợ Bến.