Chính phủ phê duyệt Kế hoạch thực hiện Quy hoạch điện VIII

0:00 / 0:00
0:00
(BĐT) - Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà vừa ký quyết định phê duyệt Kế hoạch thực hiện Quy hoạch phát triển điện lực quốc gia thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 (Quy hoạch điện VIII).
Giai đoạn 2021 - 2030, tổng vốn đầu tư phát triển nguồn và lưới điện truyền tải ước tính là 134,7 tỷ USD. Ảnh: Nhã Chi
Giai đoạn 2021 - 2030, tổng vốn đầu tư phát triển nguồn và lưới điện truyền tải ước tính là 134,7 tỷ USD. Ảnh: Nhã Chi

Kế hoạch nhằm xây dựng lộ trình tổ chức thực hiện có hiệu quả các đề án/dự án đáp ứng các mục tiêu đã đề ra của Quy hoạch điện VIII, đáp ứng nhu cầu điện cho phát triển kinh tế - xã hội theo từng thời kỳ, đảm bảo điện đi trước một bước. Xác định các giải pháp thu hút đầu tư phát triển điện lực theo Quy hoạch điện VIII trong thời kỳ quy hoạch…

Theo Kế hoạch, tới năm 2030, tổng công suất nhiệt điện khí trong nước là 14.930 MW; tổng công suất nhiệt điện LNG là 22.400 MW; tổng công suất nhiệt điện than là 30.127 MW; tổng công suất nguồn điện đồng phát, nguồn điện sử dụng nhiệt dư, khí lò cao, sản phẩm phụ của dây chuyền công nghệ là 2.700 MW; tổng công suất thủy điện là 29.346 MW; tổng công suất thủy điện tích năng là 2.400 MW.

Về công suất nguồn điện năng lượng tái tạo của các địa phương/vùng và danh mục các dự án nguồn điện tới năm 2030: tổng công suất điện gió ngoài khơi là 6.000 MW; tổng công suất điện gió trên bờ (điện gió trên đất liền và gần bờ) là 21.880 MW; tổng công suất thủy điện là 29.346 MW; tổng công suất điện sinh khối là 1.088 MW; tổng công suất điện sản xuất từ rác là 1.182 MW; tổng công suất điện mặt trời mái nhà (tự sản, tự tiêu) tăng thêm là 2.600 MW…

Về nhu cầu vốn, giai đoạn 2021 - 2030, Kế hoạch nêu rõ, tổng vốn đầu tư phát triển nguồn và lưới điện truyền tải ước tính là 134,7 tỷ USD.

Chuyên đề