Chiều 4/11, Quốc hội chất vấn Bộ trưởng Nội vụ Phạm Thị Thanh Trà

0:00 / 0:00
0:00
(BĐT) - Theo chương trình Kỳ họp thứ 4, Quốc hội khóa XV, chiều 4/11 (ngày làm việc thứ 13), Quốc hội tiến hành chất vấn nhóm vấn đề thứ 3 thuộc lĩnh vực nội vụ. Người trả lời chất vấn là Bộ trưởng Bộ Nội vụ Phạm Thị Thanh Trà.
Bộ trưởng Phạm Thị Thanh Trà trả lời chất vấn 4 nhóm vấn đề thuộc lĩnh vực nội vụ
Bộ trưởng Phạm Thị Thanh Trà trả lời chất vấn 4 nhóm vấn đề thuộc lĩnh vực nội vụ

Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương điều hành phiên chất vấn và trả lời chất vấn buổi chiều.

Đầu phiên buổi chiều, Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông và các thành viên Chính phủ liên quan tiếp tục trả lời chất vấn đối với nhóm vấn đề thứ 2 thuộc lĩnh vực thông tin và truyền thông.

Tiếp đó, Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương phát biểu kết thúc chất vấn nhóm vấn đề thứ 2.

Sau phần chất vấn và trả lời chất vấn của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông, Quốc hội tiến hành chất vấn nhóm vấn đề thứ ba thuộc lĩnh vực nội vụ. Nội dung chất vấn gồm:

Một là, việc sắp xếp tổ chức bộ máy, tinh giản biên chế, cơ cấu lại các đơn vị sự nghiệp công lập, xây dựng hệ thống vị trí việc làm gắn với cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức và việc triển khai thực hiện cải cách chính sách tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức.

Việc ban hành các văn bản thực hiện quy định của Bộ luật Lao động về tuổi nghỉ hưu đối với cán bộ, công chức, viên chức.

Hai là, giải pháp nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, nhất là công tác tuyển dụng, đào tạo, bồi dưỡng, nhận xét, đánh giá, xử lý vi phạm.

Ba là, nguyên nhân, giải pháp trước tình trạng công chức, viên chức nghỉ việc gia tăng trong thời gian gần đây, nhất là lĩnh vực, vị trí địa bàn đông dân cư, chịu nhiều áp lực công việc (như viên chức y tế…). Việc bảo đảm biên chế cho ngành giáo dục, đáp ứng yêu cầu dạy - học.

Bốn là, giải pháp giải quyết những vấn đề khó khăn, bất cập của đội ngũ cán bộ, công chức cấp xã và người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, thôn, tổ dân phố (về số lượng người làm việc, về chế độ, chính sách…), nhất là công chức cấp xã dôi dư sau sắp xếp.

Bộ trưởng Bộ Nội vụ Phạm Thị Thanh Trà chịu trách nhiệm trả lời chất vấn chính.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Bình Minh, Bộ trưởng Bộ Tài chính, Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Y tế, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội cùng tham gia trả lời chất vấn, giải trình về những vấn đề có liên quan.

Ngày 5/11 (sáng Thứ 7), Bộ trưởng Bộ Nội vụ và các thành viên Chính phủ liên quan tiếp tục trả lời chất vấn đối với nhóm vấn đề thứ 2.

Sau khi lãnh đạo Quốc hội phát biểu kết thúc chất vấn nhóm vấn đề thứ 3, Quốc hội tiến hành chất vấn nhóm vấn đề thứ 4 thuộc lĩnh vực Thanh tra. Người trả lời chất vấn và Tổng Thanh tra Chính phủ Đoàn Hồng Phong.

Chuyên đề