(BĐT) - Thông tin trên được đưa ra tại Hội nghị Chiến lược chuyển đổi doanh nghiệp (DN) nâng cao năng lực hội nhập quốc tế do Trung tâm Hỗ trợ DN nhỏ và vừa phía Bắc thuộc Bộ Kế hoạch và Đầu tư phối hội với Công ty Tư vấn giải pháp quản lý năng suất chất lượng tổ chức sáng ngày 19/4, tại Hà Nội.

Đánh giá về thách thức môi trường kinh doanh hiện nay đối với các DN, một số ý kiến cho rằng, các DN nhỏ và vừa của Việt Nam vẫn ở vị thế bất lợi, không lớn lên được và dễ bị đào thải. Trong khi đó, chính sách về cạnh tranh chưa tốt cả về quy định cũng như thực thi nên các DN thiên về chạy quan hệ hơn là lo cải thiện năng lực cạnh tranh để phát triển. Đáng lo ngại, chi phí kinh doanh cao và đang có xu hướng tăng như: chi phí tuân thủ, dịch vụ hành chính, dịch vụ công, hạ tầng; quá nhiều thuế, phí, quỹ…

Trước tình hình đó, nhiều ý kiến tại Hội nghị cho rằng, Việt Nam cần tiếp tục nỗ lực cải thiện môi trường kinh doanh nhằm tạo điều kiện cho phát triển khu vực kinh tế tư nhân; đồng thời thực hiện các cam kết về thuận lợi hóa thương mại và đầu tư; thực thi có hiệu quả các chính sách hỗ trợ DN nhỏ và vừa.