Chỉ 9/31 sở ngành, địa phương tại TPHCM có báo cáo phát triển nhà ở giai đoạn 2016-2025

0:00 / 0:00
0:00
Mặc dù được yêu cầu báo cáo nội dung liên quan để phục vụ công tác giám sát việc thực hiện Chương trình phát triển nhà ở TPHCM giai đoạn 2016-2025 của HĐND TPHCM, nhưng chỉ có 9/31 đơn vị, địa phương trực thuộc thực hiện yêu cầu này.

Ngày 27/6, Sở Xây dựng TPHCM cho biết, Sở này có văn bản gửi UBND TPHCM báo cáo giám sát việc thực hiện Chương trình phát triển nhà ở TPHCM giai đoạn 2016-2025.

Trước đó, Sở Xây dựng được Chủ tịch UBND TPHCM giao nhiệm vụ xây dựng dự thảo báo cáo giám sát “Chương trình phát triển nhà ở TPHCM giai đoạn 2016-2025” để báo cáo theo yêu cầu của HĐND TPHCM. Sở Xây dựng đã có công văn gửi các sở, ngành, UBND TP.Thủ Đức và 21 quận huyện căn cứ nội dung phụ trách báo cáo các nội dung liên quan theo đề cương giám sát.

Tuy nhiên, đến nay Sở Xây dựng chỉ nhận được văn bản báo cáo của 9/31 đơn vị, gồm Sở Giao thông Vận tải, Ban Quản lý các Khu chế xuất-Khu công nghiệp, Ngân hàng Chính sách Xã hội TPHCM, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam chi nhánh TPHCM, Quỹ Phát triển nhà ở, UBND các quận 1, 4, Tân Phú, huyện Nhà Bè.

Trên cơ sở tổng hợp nội dung báo cáo của 9/31 đơn vị, Sở Xây dựng đã dự thảo Báo cáo giám sát việc thực hiện Chương trình phát triển nhà ở TPHCM giai đoạn 2016-2025.

Theo dự thảo, giai đoạn 2016-2020, diện tích sàn nhà ở toàn TPHCM tăng thêm 53,7 triệu m2 sàn. Trong đó nhà ở dân tự xây đóng vai trò chủ đạo (tăng 38,5 triệu m2 sàn), nhà ở thương mại chiếm tỷ trọng lớn thứ hai) đạt 13,98 triệu m2 sàn), nhà ở xã hội tăng thêm 1,23 triệu m2 sàn.

Giai đoạn 2016-2020, diện tích sàn nhà ở thương mại toàn TPHCM tăng thêm 13,98 triệu m2 sàn, vượt 112,9% so với chỉ tiêu đề ra (chi tiêu theo Kế hoạch phát triển nhà ở giai đoạn 2016-2020 là 6,568 triệu m2 sàn).

Chỉ 9/31 sở ngành, địa phương tại TPHCM có báo cáo phát triển nhà ở giai đoạn 2016-2025 ảnh 1

Giai đoạn 2016-2020, diện tích sàn nhà ở thương mại toàn TPHCM tăng thêm 13,98 triệu m2 sàn, vượt 112,9% so với chỉ tiêu đề ra.

Với nhà ở thương mại, khu vực nội thành phát triển đóng vai trò chủ đạo, tăng 7 triệu m2 sàn, khu vực nội thành hiện hữu chiếm tỷ trọng lớn thứ hai (đạt 4,6 triệu m2 sàn), khu vực huyện ngoại thành có xu hướng tăng dần tốc độ phát triển và khu vực trung tâm hiện hữu có tốc độ tăng chậm lại.

Với nhà ở riêng lẻ do người dân tự xây, giai đoạn 2016-2020, diện tích sàn nhà ở dân tự xây toàn TP tăng thêm 38,5 triệu m2 sàn, vượt 23,3% so với chỉ tiêu đề ra (chỉ tiêu là 31,23 triệu m2 sàn). Nhà ở riêng lẻ do người dân tự xây đóng vai trò chủ đạo trong tổng diện tích nhà ở xây dựng mới của TPHCM (chiếm 71,7% tổng diện tích nhà ở tăng thêm trong giai đoạn 2016-2020).

Về nhà ở xã hội, giai đoạn 2016-2020, xây dựng hoàn thành, đưa vào sử dụng 19 dự án, diện tích sàn nhà ở xã hội toàn TPHCM tăng thêm 1,23 triệu m2 sàn, đạt 69,2% so với chỉ tiêu (chỉ tiêu là 1,78 triệu m2 sàn).

Việc di dời nhà ở trên và ven kênh rạch, qua 5 năm triển khai thực hiện 2016-2020, nhìn chung kết quả thực hiện công tác di dời nhà trên và ven kênh rạch để chỉnh trang đô thị còn khiêm tốn, chậm tiến độ theo kế hoạch đã đề ra.

Đã bồi thường và di dời được 2.479 trên 20.000 căn, đạt 12,4% so với chỉ tiêu, chủ yếu tập trung ở các dự án sử dụng vốn ngân sách nhưng đa số cũng chỉ dừng lại ở công tác chuẩn bị đầu tư, trong khi chưa kêu gọi được dự án vốn ngoài ngân sách.

Về xây dựng cải tạo chung cư cũ, từ năm 2016 đến nay, TPHCM đã thực hiện cải tạo, sửa chữa hoặc xây dựng mới 213/237 chung cư, đạt 89,8% so với chỉ tiêu đề ra (50% trên tổng số 474 chung cư cũ trước năm 1975).

Chuyên đề

Kết nối đầu tư