(BĐT) - Công ty TNHH Khánh Hòa VN vừa được công bố trúng sơ tuyển Dự án Đầu tư xây dựng Khu dân cư mới xã Cổ Dũng - Cộng Hòa, huyện Kim Thành, tỉnh Hải Dương.
Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet

Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet

Đây là lần thứ hai nhà đầu tư này tham gia sơ tuyển Dự án. Trong lần sơ tuyển thứ nhất (hồ sơ mời sơ tuyển được phát hành từ ngày 30/8/2019 - 30/9/2019), Công ty TNHH Khánh Hòa VN là nhà đầu tư duy nhất tham gia, nhưng hồ sơ dự sơ tuyển không đáp ứng được yêu cầu.

Dự án có tổng chi phí thực hiện dự kiến là 117,673 tỷ đồng, tổng diện tích sử dụng đất là 97.167 m2. Công ty CP Sơn Thành là đơn vị tư vấn được giao làm bên mời thầu.