(BĐT) - Ngày 30/3 tới, Công ty CP Nông sản thực phẩm Yên Bái (mã chứng khoán: CAP) sẽ chốt danh sách cổ đông trả cổ tức năm niên độ tài chính 2019 - 2020.

Theo đó, cổ tức được trả bằng tiền mặt với tỷ lệ 40%; thời gian thanh toán cổ tức dự kiến từ ngày 28/4/2021.

Như vậy với hơn 5,23 triệu cổ phiếu đang niêm yết và lưu hành, Công ty sẽ chi khoảng 21 tỷ đồng trả cổ tức đợt này cho cổ đông.

Kết thúc năm tài chính 2019 - 2020 (bắt đầu từ 1/10/2019 và kết thúc vào 30/9/2020), Công ty đạt gần 377 tỷ đồng doanh thu, giảm 15% so với năm trước đó. Nhờ tiết giảm sâu về chi phí nên lợi nhuận sau thuế tăng 33,8% lên hơn 30 tỷ đồng.

Theo báo cáo kết quả quý I năm tài chính 2020 - 2021 (từ 1/10/2020 đến 31/12/2020), Công ty ghi nhận doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ đạt gần 152,5 tỷ đồng, tăng 41%; lợi nhuận sau thuế đạt 16,22 tỷ đồng, tăng hơn 140% so với cùng kỳ.