(BĐT) - Năm 2020, Công ty CP Cao su Sao Vàng lên kế hoạch doanh thu đạt 916 tỷ đồng, giảm 1% so với thực hiện năm 2019; lợi nhuận sau thuế dự kiến ở mức 16,8 tỷ đồng, giảm 59%. 

Bên cạnh đó, Công ty dự kiến chia cổ tức năm 2019 tỷ lệ 8% bằng tiền mặt và năm 2020 tỷ lệ 3% trở lên. Kết thúc quý I/2020, Công ty hoàn thành 21% kế hoạch doanh thu và 44% kế hoạch lợi nhuận.

Ban điều hành Công ty cho biết, dự báo kinh tế năm 2020 tiếp tục tích cực nhưng vẫn tiềm ẩn bất ổn. Hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty có thể gặp một số bất lợi đến từ giá nguyên liệu đầu vào bao gồm cao su thiên nhiên và các loại nguyên vật liệu khác tiếp tục xu hướng tăng, duy trì ở mức giá cao so với năm 2019. Chi phí sản xuất tăng trong khi giá bán chưa thể tăng tương ứng. 

Thêm vào đó, dịch Covid-19 bùng phát gây ảnh hưởng trực tiếp đến việc nhập khẩu nguyên liệu phục vụ sản xuất. Ngoài ra, Công ty còn đối mặt với cạnh tranh khốc liệt từ các nhà sản xuất trong nước và nước ngoài.