Cao su Đà Nẵng: Lợi nhuận giảm gần 25% trong quý III

0:00 / 0:00
0:00
(BĐT) - Theo Báo cáo tài chính quý III/2020, Công ty CP Cao su Đà Nẵng (mã chứng khoán: DRC) ghi nhận doanh thu là 946,7 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế là 61,6 tỷ đồng, lần lượt giảm 2,5% và 24,7% so với cùng kỳ năm 2019.

Công ty cho biết, kết quả kinh doanh đi xuống do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19 khiến doanh thu tiêu thụ giảm dẫn tới ảnh hưởng tới lợi nhuận gộp giảm, chi phí bán hàng tăng do tăng các chính sách nhằm tiêu thụ sản phảm và các nguyên nhân khác.

Lũy kế 9 tháng đầu năm 2020, Công ty ghi nhận doanh thu là 2.538,6 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế là 147 tỷ đồng, lần lượt giảm 12,2% và 13,4% so với 9 tháng đầu năm 2019.

Được biết, năm 2020, Công ty đặt kế hoạch doanh thu 4.360 tỷ đồng và lợi nhuận trước thuế 280 tỷ đồng. Như vậy, sau 9 tháng đầu năm, Công ty hoàn thành được 58% kế hoạch doanh thu và 66% chỉ tiêu lợi nhuận cả năm.

Chuyên đề

Kết nối đầu tư