(BĐT) - Ngày 8/7 tới, Công ty CP Đồ hộp Hạ Long (mã chứng khoán: CAN) sẽ chốt danh sách cổ đông trả cổ tức năm 2020 bằng tiền mặt với tỷ lệ 18%. Thời gian thanh toán cổ tức dự kiến từ ngày 27/7/2021

Như vậy, với khối lượng chứng khoán đang niêm yết và lưu hành là 5 triệu cổ phiếu, Công ty sẽ phải chi 9 tỷ đồng để chia cổ tức cho cổ đông hiện hữu.

Năm 2021, Công ty đặt mục tiêu tổng doanh thu đạt 817 tỷ đồng, trong đó doanh thu hàng nội địa là 555 tỷ đồng, doanh thu hàng xuất khẩu là 262 tỷ đồng; lợi nhuận trước và sau thuế lần lượt là 27 tỷ đồng và 22 tỷ đồng. Tỷ lệ chia cổ tức dự kiến 18 - 23%.

Trong đó, quý I/2021, Công ty ghi nhận doanh thu 169,21 tỷ đồng, giảm nhẹ 3,75% so với cùng kỳ năm ngoái và hoàn thành 20,71% mục tiêu cả năm; lợi nhuận sau thuế đạt âm 1,85 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ lãi hơn 3,7 tỷ đồng.