(BĐT) - Sở Giao thông vận tải TP. Cần Thơ đang triển khai kế hoạch lựa chọn nhà thầu Dự án Xây dựng và nâng cấp mở rộng Đường tỉnh 923, với tổng mức đầu tư 576,195 tỷ đồng, từ nguồn ngân sách nhà nước.
Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet

Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet

Dự án đang trong thời gian đấu thầu rộng rãi, không qua mạng chọn nhà thầu thực hiện Gói thầu số 10 Thi công đường và 1 cầu (đoạn Km0+000 - Km3+080 và đoạn Km7+570 - Km13+800) (giá gói thầu 143,239 tỷ đồng) và Gói thầu số 11 Thi công đường và 7 cầu (đoạn Km3+080-Km7+570) (giá gói thầu 166,768 tỷ đồng). Cả 2 gói thầu dự kiến mở thầu ngày 6/4 tới.