Cần Thơ đấu giá tài sản thi hành án

0:00 / 0:00
0:00
(BĐT) - Công ty Đấu giá hợp danh Dũng Trung Nam và Cục Thi hành án dân sự TP. Cần Thơ đang thông báo bán đấu giá tài sản của ông Nguyễn Tỉnh Hưng, tọa lạc tại khu vực 3 Sông Hậu, phường Cái Khế, quận Ninh Kiều, TP. Cần Thơ. Giá khởi điểm tài sản đấu giá là 56,944 tỷ đồng.

Tài sản đấu giá gồm: Quyền sử dụng đất có diện tích kê biên thực tế để đấu giá là 2.044,0 m2 đất ODT, theo Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số vào sổ GCN CS05187 do Sở Tài nguyên và Môi trường TP. Cần Thơ cấp ngày 13/9/2016 cho bà Phan Thị Thanh, cập nhật biến động do chuyển nhượng cho ông Nguyễn Tỉnh Hưng ngày 15/3/2017.

Quyền sử dụng đất có diện tích kê biên thực tế để đấu giá là 2.026,9 m2 đất ODT, theo Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số vào sổ GCN CS05188 do Sở Tài nguyên và Môi trường TP. cần Thơ cấp ngày 13/9/2016 cho bà Phan Thị Thanh, cập nhật biến động do chuyển nhượng cho ông Nguyễn Tỉnh Hưng ngày 15/3/2017 và công trình xây dựng trên đất. Phần công trình xây dựng trên thửa đất số 49, tờ bản đồ số 31 nêu trên được xử lý theo quy định pháp luật.

Thời gian dự kiến đấu giá ngày 10/2/2022 tại Công ty Đấu giá hợp danh Dũng Trung Nam - Chi nhánh Cần Thơ. Thông báo đấu giá nêu rõ, thời gian tổ chức cuộc đấu giá có thể tạm dừng do dịch bệnh Covid-19, Công ty sẽ tổ chức lại cuộc đấu giá sau khi tình hình dịch bệnh đã được kiểm soát và được cơ quan nhà nước cho phép hoạt động trở lại bình thường.

Chuyên đề