Cần quy định rõ thế nào là vi phạm nghiêm trọng hợp đồng PPP

0:00 / 0:00
0:00
(BĐT) - Hợp đồng dự án đầu tư theo phương thức đối tác công - tư (PPP) là một loại hợp đồng có giá trị, quy mô lớn, tồn tại lâu dài, có ý nghĩa kinh tế, xã hội quan trọng, do đó việc chấm dứt hợp đồng này không thể thực hiện tùy tiện. Luật PPP đã dành một điều (Điều 52) để quy định các trường hợp được chấm dứt hợp đồng trước thời hạn, trong đó có trường hợp khi một trong các bên trong hợp đồng vi phạm nghiêm trọng việc thực hiện các nghĩa vụ quy định tại hợp đồng.
Ông Nguyễn Quang Dũng, Phó Tổng giám đốc Công ty CP Tập đoàn Đèo Cả

Ông Nguyễn Quang Dũng, Phó Tổng giám đốc Công ty CP Tập đoàn Đèo Cả

Mặc dù khái niệm vi phạm nghiêm trọng hợp đồng đã được định nghĩa trong Luật Dân sự 2015 và Luật Thương mại 2005, các khái niệm này cũng chỉ dừng ở mức độ khái quát mà không đi vào chi tiết. Việc thiếu quy định chi tiết có thể ảnh hưởng lớn đến các dự án có quy mô lớn như dự án PPP.

Do vậy, khi xây dựng các loại hợp đồng PPP mẫu, cần bổ sung khái niệm: “vi phạm nghiêm trọng hợp đồng dự án PPP” và “các hành vi được coi là vi phạm nghiêm trọng hợp đồng dự án PPP”.

Ngoài ra, thực tế triển khai cho thấy, hiện chưa có điều khoản quy định rõ về trách nhiệm và phương án xử lý trong trường hợp nhà đầu tư không được tăng giá theo lộ trình trong hợp đồng dự án BOT (định kỳ 3 năm điều chỉnh tăng giá một lần) dẫn tới mất cân đối phương án tài chính, làm thiếu hụt nguồn thu để bù đắp chi phí và hoàn vốn đầu tư, không thu hút được nhiều nhà đầu tư, tổ chức tín dụng cho vay vốn.

Chuyên đề