(BĐT) - Tiếp tục chương trình Phiên họp thứ 37, ngày 18/9, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về Dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng. Phó Chủ tịch Quốc hội Phùng Quốc Hiển chủ trì Phiên họp.
Phó Chủ tịch Quốc hội Phùng Quốc Hiển đề nghị Chính phủ cân nhắc việc sửa đổi, bổ sung một số điều hay sửa đổi toàn bộ Luật Xây dựng. Ảnh: Quang Khánh

Phó Chủ tịch Quốc hội Phùng Quốc Hiển đề nghị Chính phủ cân nhắc việc sửa đổi, bổ sung một số điều hay sửa đổi toàn bộ Luật Xây dựng. Ảnh: Quang Khánh

Trình bày Tờ trình, Bộ trưởng Bộ Xây dựng Phạm Hồng Hà nêu rõ, Luật Xây dựng năm 2014 được Quốc hội khóa XIII thông qua ngày 18/6/2014 và có hiệu lực thi hành từ ngày 1/1/2015.

Hiện nay đã có một số yêu cầu mới đòi hỏi phải sửa đổi, bổ sung Luật. Đáng chú ý, sau khi Luật Xây dựng năm 2014 có hiệu lực, đã có một số Luật mới được ban hành như: Luật Quy hoạch, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của 37 Luật liên quan đến quy hoạch, Luật Đầu tư công số 39/2019/QH14…Vì vậy, cần thiết phải rà soát, điều chỉnh, bổ sung một số quy định của Luật Xây dựng năm 2014 để bảo đảm tính thống nhất, đồng bộ của hệ thống pháp luật.

Phát biểu tại Phiên họp, Chủ nhiệm Ủy ban Tư pháp Lê Thị Nga cho rằng, báo cáo tổng kết thi hành Luật Xây dựng cần được làm kỹ lưỡng; chỉ rõ tình hình vi phạm xây dựng ở mức độ như thế nào; công tác thanh tra, kiểm tra xử lý vi phạm tiến hành ra sao… từ đó việc sửa đổi mới đảm bảo giải quyết những vấn đề bức xúc hiện nay.

Kết luận nội dung làm việc, Phó Chủ tịch Quốc hội Phùng Quốc Hiển nêu rõ, về phạm vi sửa đổi, bổ sung của Luật đề nghị Chính phủ cân nhắc và đưa ra quyết định xem sửa đổi bổ sung một số điều hay sửa đổi toàn bộ Dự án Luật. Đồng thời, Chính phủ cần rà soát lại các nội dung sửa đổi để đảm bảo tính thống nhất, tránh chồng chéo trong hệ thống pháp luật.