(BĐT) - Hiện nay, các quy định pháp luật của Việt Nam về sự kiện bất khả kháng chưa rõ ràng và không đầy đủ biện pháp giải quyết như nhiều nước trên thế giới. Các quy định về quản lý chi phí đầu tư xây dựng, rủi ro hợp đồng… không có trường hợp dịch bệnh như Covid-19.
Cần có các quy định pháp luật rõ ràng về sự kiện bất khả kháng ảnh 1
Ông Nguyễn Ngọc Tú, Phó Giám đốc Công ty CP Xây dựng 201

Vì thế, nếu không quy định bổ sung hoặc hướng dẫn sẽ gây khó khăn cho các tổ chức, cá nhân khi xem xét giải quyết các vướng mắc của nhà thầu liên quan đến tình hình dịch bệnh Covid-19, đặc biệt là với những gói thầu áp dụng loại hợp đồng trọn gói, hợp đồng theo đơn giá cố định.

Nhà thầu mong muốn các cơ quan chức năng sớm sửa đổi, bổ sung các nội dung, chi phí liên quan công tác phòng, chống và khắc phục thiệt hại do ảnh hưởng của dịch bệnh như Covid-19 để có cơ sở tháo gỡ về chi phí chuyên gia tư vấn, nhân công phải tạm ngừng công việc. Các chi phí này cần được tính vào chi phí trực tiếp hoặc chi phí chung trong phương pháp tính dự toán xây dựng, thanh toán hợp đồng xây dựng.

Bên cạnh đó, để kịp thời tháo gỡ khó khăn cho nhà thầu, cần sớm có hướng dẫn về việc bổ sung chi phí trực tiếp (vật liệu, nhân công) tại các dự án, công trình xây dựng bị ảnh hưởng của dịch bệnh và đang đối mặt với việc tăng giá đầu vào quá lớn. Đồng thời, xem xét điều chỉnh thời hạn hoàn thành công trình chịu ảnh hưởng của dịch Covid-19 nhằm tránh cho nhà thầu xây dựng, nhà thầu tư vấn xây dựng bị phạt hoặc bồi thường thiệt hại do bị kéo dài thời gian thực hiện hợp đồng.