• Định mức, đơn giá cần theo sát thị trường

  07/03/2022 14:00

  (BĐT) - Bất cập từ định mức, đơn giá là một tác nhân ảnh hưởng không nhỏ đến công tác quản lý chi phí đầu tư xây dựng cũng như gây nhiều khó khăn cho nhà thầu. Báo Đấu thầu ghi nhận ý kiến từ nhiều nhà thầu về vấn đề này.
 • Cần có các quy định pháp luật rõ ràng về sự kiện bất khả kháng

  29/12/2021 07:00

  (BĐT) - Hiện nay, các quy định pháp luật của Việt Nam về sự kiện bất khả kháng chưa rõ ràng và không đầy đủ biện pháp giải quyết như nhiều nước trên thế giới. Các quy định về quản lý chi phí đầu tư xây dựng, rủi ro hợp đồng… không có trường hợp dịch bệnh như Covid-19.
 • Quản lý chi phí đầu tư xây dựng: Phân cấp mạnh, tăng trách nhiệm chủ đầu tư

  24/03/2021 14:00

  (BĐT) - Theo Bộ Xây dựng, những quy định mới về quản lý chi phí đầu tư xây dựng có sự phân cấp mạnh hơn, trong đó nhiều trách nhiệm trong công tác quản lý chi phí đầu tư xây dựng được chuyển từ người quyết định đầu tư sang chủ đầu tư. Phân cấp mạnh sẽ giúp giảm thủ tục, thời gian thực hiện, đồng thời đòi hỏi các chủ thể liên quan phải nâng cao vai trò, trách nhiệm, năng lực tổ chức thực hiện.
 • Hệ thống định mức, giá xây dựng còn nhiều bất cập

  13/04/2018 10:00

  (BĐT) - Định mức xây dựng được công bố hiện nay chưa phù hợp với cơ chế thị trường, chưa theo kịp những thay đổi của các tiêu chuẩn, quy chuẩn xây dựng mới, về cơ bản chỉ được áp dụng cứng đối với các dự án sử dụng vốn ngân sách nhà nước. 

chuyên đề

Kết nối đầu tư