• Cần có các quy định pháp luật rõ ràng về sự kiện bất khả kháng

    29/12/2021 07:00

    (BĐT) - Hiện nay, các quy định pháp luật của Việt Nam về sự kiện bất khả kháng chưa rõ ràng và không đầy đủ biện pháp giải quyết như nhiều nước trên thế giới. Các quy định về quản lý chi phí đầu tư xây dựng, rủi ro hợp đồng… không có trường hợp dịch bệnh như Covid-19.

chuyên đề

Kết nối đầu tư