(BĐT) - Theo thống kê của Forbes, số lượng tỷ phú trên thế giới đã tăng gần gấp 3 lần kể từ năm 2010. Trong giai đoạn 2009 - 2020, tổng tài sản của các tỷ phú Trung Quốc tăng hơn 12 lần, trong khi giới tỷ phú Mỹ ghi nhận mức tăng 2,7 lần.

Dưới đây là 10 nền kinh tế có tổng tài sản của giới tỷ phú tăng trưởng cao nhất thế giới.

Các nền kinh tế có tổng tài sản của giới tỷ phú tăng trưởng cao nhất thế giới ảnh 1

Mỹ

Tổng sản tài sản của các tỷ phú năm 2009: 1.338,7 tỷ USD

Tổng sản tài sản của các tỷ phú năm 2020: 3.608,6 tỷ USD

Tăng trưởng giai đoạn 2009 - 2020: 170%

Các nền kinh tế có tổng tài sản của giới tỷ phú tăng trưởng cao nhất thế giới ảnh 2

Trung Quốc

Tổng sản tài sản của các tỷ phú năm 2009: 134,9 tỷ USD

Tổng sản tài sản của các tỷ phú năm 2020: 1.680,9 tỷ USD

Tăng trưởng giai đoạn 2009 - 2020: 1.146%

Các nền kinh tế có tổng tài sản của giới tỷ phú tăng trưởng cao nhất thế giới ảnh 3

Đức

Tổng sản tài sản của các tỷ phú năm 2009: 216,1 tỷ USD

Tổng sản tài sản của các tỷ phú năm 2020: 595,9 tỷ USD

Tăng trưởng giai đoạn 2009 - 2020: 175%

Các nền kinh tế có tổng tài sản của giới tỷ phú tăng trưởng cao nhất thế giới ảnh 4

Nga

Tổng sản tài sản của các tỷ phú năm 2009: 260,2 tỷ USD

Tổng sản tài sản của các tỷ phú năm 2020: 467,6 tỷ USD

Tăng trưởng giai đoạn 2009 - 2020: 80%

Các nền kinh tế có tổng tài sản của giới tỷ phú tăng trưởng cao nhất thế giới ảnh 5

Pháp

Tổng sản tài sản của các tỷ phú năm 2009: 82,2 tỷ USD

Tổng sản tài sản của các tỷ phú năm 2020: 442,9 tỷ USD

Tăng trưởng giai đoạn 2009 - 2020: 439%

Các nền kinh tế có tổng tài sản của giới tỷ phú tăng trưởng cao nhất thế giới ảnh 6

Ấn Độ

Tổng sản tài sản của các tỷ phú năm 2009: 222,1 tỷ USD

Tổng sản tài sản của các tỷ phú năm 2020: 422,9 tỷ USD

Tăng trưởng giai đoạn 2009 - 2020: 90%

Các nền kinh tế có tổng tài sản của giới tỷ phú tăng trưởng cao nhất thế giới ảnh 7

Hong Kong

Tổng sản tài sản của các tỷ phú năm 2009: 115,6 tỷ USD

Tổng sản tài sản của các tỷ phú năm 2020: 356,1 tỷ USD

Tăng trưởng giai đoạn 2009 - 2020: 208%

Các nền kinh tế có tổng tài sản của giới tỷ phú tăng trưởng cao nhất thế giới ảnh 8

Anh

Tổng sản tài sản của các tỷ phú năm 2009: 76,7 tỷ USD

Tổng sản tài sản của các tỷ phú năm 2020: 205,9 tỷ USD

Tăng trưởng giai đoạn 2009 - 2020: 168%

Các nền kinh tế có tổng tài sản của giới tỷ phú tăng trưởng cao nhất thế giới ảnh 9

Canada

Tổng sản tài sản của các tỷ phú năm 2009: 52,8 tỷ USD

Tổng sản tài sản của các tỷ phú năm 2020: 178,5 tỷ USD

Tăng trưởng giai đoạn 2009 - 2020: 238%

Các nền kinh tế có tổng tài sản của giới tỷ phú tăng trưởng cao nhất thế giới ảnh 10

Brazil

Tổng sản tài sản của các tỷ phú năm 2009: 88,6 tỷ USD

Tổng sản tài sản của các tỷ phú năm 2020: 176,1 tỷ USD

Tăng trưởng giai đoạn 2009 - 2020: 99%