(BĐT) - UBND tỉnh Cà Mau vừa phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu điều chỉnh một số gói thầu thuộc Tiểu dự án 8 Đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng để phòng, chống xói lở bờ biển, cung cấp nước ngọt và phục vụ nuôi tôm - rừng vùng ven biển tỉnh Cà Mau.
Quý IV/2021, Cà Mau sẽ đấu thầu rộng rãi qua mạng Gói thầu số 67 Xây dựng hồ chứa nước ngọt. Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet

Quý IV/2021, Cà Mau sẽ đấu thầu rộng rãi qua mạng Gói thầu số 67 Xây dựng hồ chứa nước ngọt. Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet

Tiểu dự án trên thuộc Dự án Chống chịu khí hậu tổng hợp và sinh kế bền vững Đồng bằng sông Cửu Long với tổng mức đầu tư 792,883 tỷ đồng. Dự án sử dụng vốn ODA của Ngân hàng Thế giới, do Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Cà Mau làm chủ đầu tư.

Theo kế hoạch, quý IV/2021 sẽ đấu thầu rộng rãi qua mạng Gói thầu số 67 Xây dựng hồ chứa nước ngọt (giá gói thầu 198,426 tỷ đồng), theo phương thức 1 giai đoạn 1 túi hồ sơ. Thời gian thực hiện hợp đồng là 365 ngày, hợp đồng theo đơn giá điều chỉnh.