(BĐT) - Tuy các chủ đầu tư, bên mời thầu trên địa bàn tỉnh Cà Mau triển khai tổ chức lựa chọn nhà thầu cơ bản tuân thủ theo các quy định pháp luật về đấu thầu và các quy định pháp luật có liên quan, nhưng theo Sở Kế hoạch và Đầu tư (KH&ĐT) Cà Mau, trong năm 2017, năng lực của một số chủ đầu tư, bên mời thầu vẫn còn nhiều hạn chế.

Sở KH&ĐT Cà Mau cho rằng, biểu hiện rõ nhất của những hạn chế này là tại một số gói thầu, chủ đầu tư và bên mời thầu chưa tuân thủ thời gian trong quá trình lựa chọn nhà thầu theo quy định; chưa đăng tải thông tin đấu thầu; việc lập hồ sơ mời thầu (HSMT), đánh giá hồ sơ dự thầu, thẩm định HSMT và kết quả đấu thầu không tuân thủ theo quy định pháp luật về đấu thầu, dẫn đến có kiến nghị trong đấu thầu, làm kéo dài thời gian thực hiện.

Trong năm 2017, Sở KH&ĐT Cà Mau không tổ chức thanh tra đấu thầu do trùng lắp các đối tượng Thanh tra Bộ, Thanh tra Nhà nước và Kiểm toán Nhà nước, tuy nhiên về kiểm tra đấu thầu, đã tổ chức kiểm tra 29 gói thầu thuộc 13 dự án trên địa bàn Tỉnh, và đã phát hiện nhiều tồn tại như đã dẫn ở trên. Đặc biệt, có 1 tổ chức vi phạm về đấu thầu, đó là Công ty TNHH Tư vấn và đầu tư xây dựng Hợp Nhất, đã bị xử lý vi phạm bằng hình thức phạt hành chính.

Báo cáo tình hình hoạt động đấu thầu năm 2017 của Sở KH&ĐT Cà Mau cho biết, việc lựa chọn nhà thầu đối với các gói thầu thuộc dự án và dự toán mua sắm thường xuyên có 3.153 gói (bao gồm cả các gói thầu thực hiện đấu thầu qua mạng), với tổng giá gói thầu 2.444.500 triệu đồng, tổng giá trúng thầu 2.309.215 triệu đồng, tiết kiệm thông qua đấu thầu 135.285 triệu đồng.