BVSC đặt kế hoạch lợi nhuận năm 2024 cao hơn năm 2023

0:00 / 0:00
0:00
(BĐT) - Đại hội đồng cổ đông Công ty Chứng khoán Bảo Việt (BVSC) ngày 23/4/2024 đã thông qua kế hoạch năm 2024 với mục tiêu lợi nhuận sau thuế 165 tỷ đồng, tăng 5% so với thực hiện năm 2023. Trước đó, năm 2023, BVSC đạt 869,9 tỷ đồng doanh thu, 157,6 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế, hoàn thành 120,8% và 108,7% so với kế hoạch dự tính.
Đại hội đồng cổ đông Công ty Chứng khoán Bảo Việt (BVSC) ngày 23/4/2024
Đại hội đồng cổ đông Công ty Chứng khoán Bảo Việt (BVSC) ngày 23/4/2024

Chủ tịch HĐQT BVSC Nguyễn Hồng Tuấn đánh giá, Ban điều hành và toàn Công ty đã hoàn thành xuất sắc việc triển khai nhiệm vụ kinh doanh năm 2023. Song song với việc thực hiện các mục tiêu kinh tế, HĐQT nhận thức nhiệm vụ bảo vệ môi trường và trách nhiệm cộng đồng, xã hội là yếu tố nền tảng cho sự thành công lâu dài, bền vững của BVSC.

Theo đó, bên cạnh các hoạt động thiện nguyện, hỗ trợ thiết thực đến trẻ em, người nghèo tại nhiều địa phương, ông Tuấn cho biết, BVSC ưu tiên nghiên cứu ứng dụng công nghệ trong hoạt động kinh doanh để giảm thiểu các tác động đến môi trường, tuân thủ các quy định bảo vệ môi trường. Trong hoạt động nội bộ, BVSC phát động phong trào 5S tạo môi trường làm việc sạch sẽ, ngăn nắp, thông thoáng, giảm thiểu lãng phí thời gian tìm kiếm hồ sơ, vật tư, tài liệu, góp phần nâng cao năng suất lao động…

Theo Tổng giám đốc BVSC Nhữ Đình Hòa, trong bối cảnh TTCK năm 2023 tăng trưởng so với cùng kỳ, nhưng biên độ dao động trong năm lớn, BVSC đã hoàn thành tốt cả 3 mục tiêu trọng yếu

Theo Tổng giám đốc BVSC Nhữ Đình Hòa, trong bối cảnh TTCK năm 2023 tăng trưởng so với cùng kỳ, nhưng biên độ dao động trong năm lớn, BVSC đã hoàn thành tốt cả 3 mục tiêu trọng yếu

Báo cáo với các cổ đông, ông Nhữ Đình Hòa, Tổng giám đốc BVSC cho biết, trong bối cảnh TTCK năm 2023 tăng trưởng so với cùng kỳ, nhưng biên độ dao động trong năm lớn, BVSC đã hoàn thành tốt cả 3 mục tiêu trọng yếu, trong đó thị phần môi giới cổ phiếu và chứng chỉ quỹ đạt 2,41%, hoàn thành 116% kế hoạch, tăng 13% so với năm 2022. Doanh thu và lợi nhuận năm 2023 hoàn thành 120,8% và 108,7% so với kế hoạch. Trong năm 2023, giá cổ phiếu BVS của Công ty tăng 23% so với đóng cửa năm 2022, cao hơn mức tăng của HNX-Index (12,7%), khối lượng giao dịch bình quân/phiên tăng xấp xỉ 40% so với 2022.

Năm 2024, ông Nhữ Đình Hòa dự báo, áp lực lạm phát vẫn tăng cao, tăng trưởng tiêu dùng gặp khó, tuy nhiên trên bình diện vĩ mô, tỷ giá ổn định hơn, nhiều điều kiện thuận lợi tiếp tục thu hút dòng vốn FDI và đầu tư công tiếp tục được đẩy mạnh, sẽ là những động lực thúc đẩy tăng trưởng GDP nói chung, TTCK nói riêng. Theo đó, BVSC đặt mục tiêu trong năm 2024 lợi nhuận sau thuế thực hiện đạt 165 tỷ đồng, tăng 5% so với thực hiện trong năm 2023.

Đại hội đồng cổ đông 2024 của BVSC cũng thông qua đơn từ nhiệm thành viên HĐQT của các ông Lê Xuân Nam và Nguyễn Anh Tuấn, đồng thời thông qua việc bầu bổ sung 2 thành viên mới trong thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2020 - 2025 là ông Lại Văn Hải (Ths ngành tài chính ngân hàng) và ông Bùi Quang Vũ (Ths ngành quản trị kinh doanh).

Chuyên đề