#BVSC
Dự án Cảng dịch vụ đa chức năng Đua Fat Kim Sơn (tỉnh Ninh Bình) được khởi công tháng 3/2022 và đang trong quá trình thi công mặt bằng. Ảnh: Phan Dương

Đua Fat bị rao bán 40 triệu cổ phiếu để trả nợ

(BĐT) - Từ ngày 2/5, Công ty CP Chứng khoán Bảo Việt (BVSC) bán ra 40,08 triệu cổ phiếu DFF của Công ty CP Tập đoàn Đua Fat theo phương thức khớp lệnh hoặc giao dịch thỏa thuận. Đây là số cổ phiếu được lãnh đạo Công ty Đua Fat cùng người thân dùng làm tài sản bảo đảm cho lô trái phiếu DFFH2123001 do Đua Fat phát hành. Ngoài các khoản nợ trái phiếu, doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực san lấp mặt bằng, xử lý nền móng công trình này cũng đang “ngập” trong các khoản vay ngân hàng.
Đại hội đồng cổ đông Công ty Chứng khoán Bảo Việt (BVSC) ngày 23/4/2024

BVSC đặt kế hoạch lợi nhuận năm 2024 cao hơn năm 2023

(BĐT) - Đại hội đồng cổ đông Công ty Chứng khoán Bảo Việt (BVSC) ngày 23/4/2024 đã thông qua kế hoạch năm 2024 với mục tiêu lợi nhuận sau thuế 165 tỷ đồng, tăng 5% so với thực hiện năm 2023. Trước đó, năm 2023, BVSC đạt 869,9 tỷ đồng doanh thu, 157,6 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế, hoàn thành 120,8% và 108,7% so với kế hoạch dự tính.
ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 của BVSC ngày 21/4/2023

Chứng khoán Bảo Việt chia cổ tức tiền mặt, tỷ lệ 10%

(BĐT) - Công ty CP Chứng khoán Bảo Việt (BVSC, mã chứng khoán: BVS) vừa tiến hành thành công Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2023. Tại Đại hội, lãnh đạo BVSC đã chia sẻ về tình hình hoạt động kinh doanh năm vừa qua và phương hướng của Công ty trong thời gian tới.