Chứng khoán Bảo Việt chia cổ tức tiền mặt, tỷ lệ 10%

0:00 / 0:00
0:00
(BĐT) - Công ty CP Chứng khoán Bảo Việt (BVSC, mã chứng khoán: BVS) vừa tiến hành thành công Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2023. Tại Đại hội, lãnh đạo BVSC đã chia sẻ về tình hình hoạt động kinh doanh năm vừa qua và phương hướng của Công ty trong thời gian tới.
ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 của BVSC ngày 21/4/2023
ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 của BVSC ngày 21/4/2023

Cụ thể, năm 2022, Công ty ghi nhận tổng doanh thu đạt 923,8 tỷ đồng, trong đó doanh thu thực hiện đạt 898,4 tỷ đồng, hoàn thành 99,8% kế hoạch. Lợi nhuận sau thuế (LNST) thực hiện đạt 213,7 tỷ đồng, hoàn thành 101,8% kế hoạch, giảm 8% so với năm 2021 - mức giảm thấp hơn nhiều so với mức sụt giảm toàn ngành.

Tại Đại hội, các cổ đông đã nhất trí thông qua việc chi trả cổ tức bằng tiền mặt từ nguồn LNST thực hiện năm 2022 là 10%.

BVSC cho biết, quá trình chuyển đổi số là một phần trọng tâm trong chiến lược hoạt động giai đoạn 2021 - 2025 cũng đạt được những kết quả tích cực trong năm 2022. Theo đó, một loạt các dự án công nghệ thông tin hoàn tất trong năm, tập trung vào phát triển sản phẩm và ứng dụng nâng cao hiệu quả trong công tác quản trị Công ty.

Theo BVSC, thị trường chứng khoán năm 2023 được dự báo tiếp tục khó khăn, với thanh khoản dự kiến giảm 30% so với năm 2022, sẽ ảnh hưởng lớn đến kế hoạch kinh doanh của Công ty.

Năm 2023, Công ty đặt mục tiêu thu về 768 tỷ đồng tổng doanh thu, bằng 83% so với thực hiện năm 2022; lợi nhuận trước thuế thực hiện kế hoạch đạt 181,3 tỷ đồng, bằng 70%. Cổ tức năm 2023 dự kiến ở mức 8%.

Chuyên đề