(BĐT) - Ngày 18/10 tới, Công ty CP Gạch Tuynen Bình Đình (UPCoM: BTN) sẽ chốt danh sách cổ đông trả cổ phiếu thưởng tỷ lệ 50%.

Sau chia thưởng, vốn điều lệ của Công ty sẽ tăng từ 30 tỷ đồng lên 45 tỷ đồng.

Năm 2017, Công ty ghi nhận mức doanh thu thuần đạt 32,2 tỷ đồng, giảm 10%; lãi ròng đạt 7,1 tỷ đồng, giảm 29% so với năm 2016.

Năm 2018, Công ty đặt kế hoạch doanh thu đạt 65 tỷ đồng, tuy nhiên chỉ tiêu lợi nhuận giảm xuống chỉ còn 3 tỷ đồng.