(BĐT) - Bộ Y tế vừa có quyết định phân cấp thẩm quyền phê duyệt Báo cáo kinh tế kỹ thuật (BCKTKT) đầu tư xây dựng, kế hoạch lựa chọn nhà thầu (KHLCNT) và quyết toán hoàn thành (QTHT) đối với việc sửa chữa xây dựng tại các đơn vị hành chính, sự nghiệp trực thuộc Bộ (bao gồm các bệnh viện, trường đại học y - dược).
Ảnh minh họa: Internet

Ảnh minh họa: Internet

Phạm vi điều chỉnh là sửa chữa công trình sử dụng nguồn chi thường xuyên của ngân sách nhà nước được cân đối tương ứng với từng lĩnh vực sử dụng tài sản công, trong dự toán chi ngân sách nhà nước được giao hàng năm của đơn vị theo phân cấp ngân sách nhà nước hiện hành; nguồn trích từ phí được để lại để chi thường xuyên theo quy định của pháp luật; nguồn từ Quỹ Phát triển hoạt động sự nghiệp của đơn vị; nguồn kinh phí hợp pháp khác.

Theo đó, các đơn vị căn cứ vào nhu cầu sửa chữa công trình và khả năng bố trí nguồn vốn hằng năm để tổ chức lập, trình phê duyệt sửa chữa công trình theo cơ cấu nguồn kinh phí và thẩm quyền phê duyệt.

Trong đó, dự án sửa chữa công trình có tổng mức đầu tư từ 500 triệu đồng trở lên sẽ do Bộ Y tế phê duyệt BCKTKT đầu tư xây dựng, KHLCNT và QTHT. Trường hợp sử dụng nhiều nguồn kinh phí thì sẽ do Bộ trưởng Bộ Y tế phê duyệt theo quy định. Văn bản đề nghị phê duyệt của đơn vị phải nêu rõ cơ cấu từng nguồn kinh phí để Bộ Y tế xem xét, quyết định khi phê duyệt.

Đối với dự án sửa chữa công trình có tổng mức đầu tư dưới 500 triệu đồng thì do người đứng đầu đơn vị phê duyệt BCKTKT, QTHT và QTHT.

Bộ Y tế cũng nêu rõ, nghiêm cấm các hành vi cố tình chia nhỏ giá trị để triển khai thực hiện sửa chữa công trình không đúng quy định.