Bổ sung, hoàn thiện Đồ án điều chỉnh quy hoạch Khu kinh tế Dung Quất (Quảng Ngãi)

0:00 / 0:00
0:00
(BĐT) - Thẩm định Đồ án điều chỉnh Quy hoạch chung xây dựng Khu kinh tế (KKT) Dung Quất (tỉnh Quảng Ngãi) đến năm 2035, tầm nhìn đến năm 2050, Vụ Quy hoạch - Kiến trúc (Bộ Xây dựng) cho rằng, Quảng Ngãi cần bổ sung, hoàn thiện 9 nội dung cơ bản trước khi báo cáo Bộ Xây dựng thẩm định, trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.
Cảng nước sâu trong KKT Dung Quất
Cảng nước sâu trong KKT Dung Quất

Cụ thể, các nội dung cần bổ sung, hoàn thiện bao gồm: Điều chỉnh lại tên gọi của đồ án đúng với tính chất, nhiệm vụ được phê duyệt và các quy định pháp luật; Xem xét kéo dài thời gian quy hoạch đến năm 2045; Rà soát ranh giới lập quy hoạch, chú ý đến ranh giới quy hoạch mặt biển; Làm rõ các nội dung kế thừa trong quy hoạch; Bổ sung căn cứ pháp lý và cơ sở khoa học của Đồ án; Làm rõ các động lực mới cho sự phát triển của KKT; Rà soát, điều chỉnh tổ chức định hướng không gian, hệ thống hạ tầng kỹ thuật và hệ thống đô thị; Xác định các dự án ưu tiên đầu tư thực sự cần thiết, không đầu tư dàn trải; Đề xuất cơ chế đặc thù cho KKT.

Đồ án điều chỉnh Quy hoạch chung xây dựng KKT Dung Quất, tỉnh Quảng Ngãi đến năm 2025 được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 124/QĐ-TTg ngày 20/1/2011. Sau 10 năm thực hiện, Đồ án cần được xem xét, rà soát, đánh giá quá trình thực hiện để kịp thời điều chỉnh phù hợp với tình hình phát triển kinh tế - xã hội trong giai đoạn phát triển mới.

Để giải quyết vấn đề nêu trên, UBND tỉnh Quảng Ngãi đã tổ chức lập Nhiệm vụ quy hoạch xây dựng điều chỉnh KKT Dung Quất đến năm 2035, tầm nhìn đến năm 2050 được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 1701/QĐ-TTg ngày 30/10/2020.

Phạm vi ranh giới quy hoạch có quy mô diện tích khoảng 45.332 ha. Trong đó, diện tích đất liền khoảng 33.581 ha, diện tích đảo Lý Sơn khoảng 1.039 ha (hiện trạng phần đảo nổi) và diện tích mặt nước (vùng biển) khoảng 10.711ha.

Mục tiêu của Đồ án là xây dựng KKT Dung Quất phù hợp với chiến lược phát triển quốc gia nói chung và chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam nói riêng. Với tầm nhìn đến năm 2050, KKT Dung Quất sẽ phát triển thành một trong những trung tâm kinh tế biển năng động, với nền kinh tế tổng hợp đa ngành, đa lĩnh vực quan trọng của quốc gia; lấy cảnh quan đô thị biển làm sức hấp dẫn, lấy nền tảng cơ sở hạ tầng phát triển để đẩy mạnh kinh tế biển, hướng đến sự thịnh vượng…

Chuyên đề

Kết nối đầu tư