(BĐT) - Từ cuối năm 2017 trở lại đây, Bộ Quốc phòng (BQP) là một trong những đơn vị có nhiều động thái tích cực thúc đẩy đấu thầu qua mạng (ĐTQM). 
Gần đây, Bộ Quốc phòng đã có nhiều chỉ đạo quyết liệt nhằm tăng cường công khai, minh bạch, hiệu quả trong đấu thầu, trong đó có việc thúc đẩy đấu thầu qua mạng

Gần đây, Bộ Quốc phòng đã có nhiều chỉ đạo quyết liệt nhằm tăng cường công khai, minh bạch, hiệu quả trong đấu thầu, trong đó có việc thúc đẩy đấu thầu qua mạng

Cùng với việc ban hành nhiều chính sách liên quan, để quán triệt và đẩy mạnh việc triển khai ĐTQM trong BQP, trong tháng 4/2018, Cục Kế hoạch và Đầu tư (KH&ĐT) thuộc BQP phối hợp với Trung tâm ĐTQM quốc gia và Trung tâm Hỗ trợ đấu thầu thuộc Cục Quản lý đấu thầu, Bộ KH&ĐT tổ chức các lớp đấu thầu cơ bản và ĐTQM tại Hà Nội, thu hút đông đảo cán bộ làm công tác đấu thầu của BQP tham gia.

Quán triệt thực hiện đấu thầu qua mạng

Ông Trần Đình Trụ, Phó Cục trưởng Cục KH&ĐT thuộc BQP khẳng định, hình thức ĐTQM thực sự bảo đảm cạnh tranh, công bằng, minh bạch và hiệu quả kinh tế khi giúp doanh nghiệp được tham gia vào các gói thầu, dự án một cách bình đẳng. Càng nhiều doanh nghiệp được tham gia đấu thầu thì tính cạnh tranh cũng như tỷ lệ tiết kiệm sẽ càng cao, ngân sách nhà nước sẽ bớt đi gánh nặng chi phí.

Được biết, thời gian qua, BQP đã liên tục ban hành nhiều văn bản chấn chỉnh hoạt động đấu thầu và tăng cường thúc đẩy công khai, minh bạch trong công tác đấu thầu thuộc lĩnh vực quốc phòng.

Trong tháng 4/2018, BQP đã liên tiếp ban hành 2 văn bản quan trọng nhằm đẩy mạnh triển khai thực hiện ĐTQM. Cụ thể, ngày 12/4/2018, Bộ trưởng BQP ban hành Kế hoạch số 3695/KH-BQP (KH3695) triển khai thực hiện ĐTQM theo Quyết định số 1402/QĐ-TTg ngày 13/7/2016 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Kế hoạch tổng thể và lộ trình áp dụng ĐTQM giai đoạn 2016 - 2025 (QĐ1402) trong Bộ.

KH3695 xác định rõ mục tiêu tăng cường tính công khai, minh bạch, cạnh tranh và hiệu quả kinh tế, cải cách hành chính, ngăn ngừa tham nhũng, hành vi tiêu cực về đấu thầu tại các cơ quan, đơn vị thuộc BQP. Cụ thể là nâng cao chất lượng, đảm bảo đủ số lượng cho đội ngũ cán bộ tham gia hoạt động ĐTQM trong BQP thông qua đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ ĐTQM; bảo đảm môi trường cạnh tranh, minh bạch, hiệu quả và cải cách hành chính về đấu thầu, mua sắm trong BQP; áp dụng ĐTQM đối với các gói thầu tại các cơ quan, đơn vị trong toàn quân theo lộ trình quy định của Chính phủ.

Trong tháng 4/2018 và quý II/2018, Cục KH&ĐT được giao tổ chức các lớp đào tạo nghiệp vụ ĐTQM cho cán bộ quản lý, chủ đầu tư, bên mời thầu trong toàn quân đáp ứng yêu cầu ĐTQM; đôn đốc, giám sát, kiểm tra, xử lý vi phạm trong triển khai áp dụng ĐTQM trong toàn quân theo lộ trình của Chính phủ và KH3695.

Trên thực tế, Cục KH&ĐT cho biết, một tín hiệu rất đáng mừng là có hàng ngàn học viên đã đăng ký tham gia lớp học về đấu thầu cơ bản (diễn ra từ ngày 17 - 19/4/2018) và lớp học về ĐTQM (diễn ra từ ngày 20 - 21/4/2018) do Cục tổ chức tại Hà Nội. Số lượng học viên đăng ký tham gia tăng vượt bậc so với dự kiến và cao hơn rất nhiều so với những năm trước đây. Điều này cho thấy sự chuyển động tích cực trong nhận thức của các chủ đầu tư, bên mời thầu trong toàn quân trong việc quán triệt thực hiện các chỉ đạo của Bộ trong thời gian qua về tăng cường hiệu quả, công khai, minh bạch trong đấu thầu, trong đó có việc thúc đẩy ĐTQM trong BQP.

KH3695 xác định rõ lộ trình áp dụng ĐTQM trong năm 2018 và những năm tiếp theo, trong đó, quy định rõ việc áp dụng ĐTQM thuộc thẩm quyền phê duyệt cấp Bộ trong từng quý. Đối với các kế hoạch lựa chọn nhà thầu (KHLCNT) theo phân cấp, ủy quyền đơn vị đầu mối trực thuộc Bộ khi phê duyệt phải đảm bảo tỷ lệ tương tự như Thủ trưởng Bộ phê duyệt.

Cũng trong tháng 4/2018, BQP có Kế hoạch số 3686/KH-BQP (KH3686) ngày 11/4/2018 triển khai thực hiện Chỉ thị số 47/CT-TTg ngày 27/12/2017 của Thủ tướng Chính phủ về chấn chỉnh công tác đấu thầu trong các dự án đầu tư phát triển và hoạt động mua sắm thường xuyên sử dụng vốn nhà nước (Chỉ thị 47) trong BQP. Một trong những mục tiêu được xác định tại KH3686 là tăng cường các hình thức đấu thầu có tính cạnh tranh cao như ĐTQM, đấu thầu rộng rãi, hạn chế chỉ định thầu... Kế hoạch này cũng yêu cầu các chủ đầu tư, bên mời thầu trong toàn quân thực hiện tự đăng tải thông tin về đấu thầu trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia và trong tháng 4/2018, phải hoàn thành đối với các KHLCNT đã được xác định tổ chức đấu thầu trong quý II/2018. Đồng thời, BQP yêu cầu đơn vị thẩm định khi thẩm định KHLCNT căn cứ quy định về lộ trình ĐTQM trong BQP chủ động đề xuất áp dụng ĐTQM đối với các gói thầu đủ điều kiện; đề xuất áp dụng các hình thức lựa chọn nhà thầu có tính cạnh tranh hơn đối với những gói thầu có thể áp dụng được hình thức chỉ định thầu nhưng áp dụng các hình thức lựa chọn nhà thầu khác sẽ hiệu quả hơn. 

Bộ Quốc phòng thúc đẩy đấu thầu qua mạng ảnh 1

Hàng ngàn học viên đã đăng ký tham gia lớp học về đấu thầu do Cục Kế hoạch và Đầu tư thuộc Bộ Quốc phòng tổ chức tại Hà Nội

Tín hiệu tích cực nhờ chấn chỉnh hoạt động đấu thầu

Trong vòng hơn nửa năm qua, BQP đã ban hành 3 chỉ thị chấn chỉnh hoạt động đấu thầu. Tại Chỉ thị 113/CT-BQP ngày 3/7/2017 về chấn chỉnh công tác đấu thầu trong BQP (CT113) có nêu một số bất cập trong công tác đấu thầu tại Bộ này, trong đó nhấn mạnh tỷ lệ tiết kiệm sau đấu thầu của BQP năm 2016 mặc dù đã được nâng lên mức 5,37% song vẫn thấp hơn tỷ lệ chung của cả nước (7,11%); việc ĐTQM, đấu thầu quốc tế chưa được các đơn vị, chủ đầu tư quan tâm thực hiện, chưa có đơn vị nào trong Bộ thực hiện ĐTQM.

Tiếp đó, tại Chỉ thị số 129/CT-BQP ngày 12/11/2017 về tăng cường quản lý đầu tư, mua sắm và đấu thầu trong BQP (CT129) xác định ngay trong năm 2017 phải triển khai thí điểm tổ chức ĐTQM.

 Và bước sang năm 2018, BQP tiếp tục ban hành Chỉ thị số 87/CT-BQP ngày 27/2/2018 (CT87) về việc triển khai thực hiện Chỉ thị số 47 của Thủ tướng Chính phủ trong BQP. Theo Thượng tướng Trần Đơn, công tác đấu thầu tại BQP đã có chuyển biến tích cực sau khi ban hành các chỉ thị 113 và 129; tỷ lệ số gói thầu đấu thầu rộng rãi tăng từ 6,15% trong 6 tháng đầu năm 2017 lên 14,4% trong 6 tháng cuối năm 2017, đạt 10,81% cả năm. Đáng chú ý, đã triển khai đấu thầu qua mạng hàng chục gói thầu, thực hiện cải cách hành chính giảm thiểu thủ tục, rút ngắn thời gian trong đấu thầu... Tuy nhiên, tỷ lệ đấu thầu qua mạng còn thấp so với lộ trình của Chính phủ quy định.

Tại CT87, Lãnh đạo BQP đã đưa ra nhiều giải pháp quyết liệt nhằm khắc phục các bất cập, tiêu cực ảnh hưởng đến hiệu quả công tác đấu thầu. Trong đó, Bộ trưởng BQP giao Cục KH&ĐT - cơ quan quản lý công tác đấu thầu của Bộ chịu trách nhiệm xây dựng, trình Bộ ban hành Kế hoạch thực hiện lộ trình ĐTQM đối với các gói thầu thực hiện hình thức chào hàng cạnh tranh, đấu thầu rộng rãi và tổ chức triển khai thực hiện từ quý II/2018. Đặc biệt, Bộ trưởng BQP giao Cục KH&ĐT triển khai xây dựng ngay hệ thống thông tin giám sát về đấu thầu đã xác định tại CT113 và CT129; thực hiện nghiêm quyền, trách nhiệm của đơn vị thẩm định trực thuộc BQP.