(BĐT) - Lễ khai trương Cổng dịch vụ công trực tuyến của Bộ Công Thương và Dịch vụ công mức độ 4 Dán nhãn năng lượng vừa được cơ quan này tổ chức tại Hà Nội.

Cổng dịch vụ công trực tuyến của Bộ Công Thương tích hợp toàn bộ các dịch vụ công cấp độ 3 và 4 của Bộ tại một cửa duy nhất nhằm hỗ trợ doanh nghiệp thuận lợi hơn trong việc thực hiện các thủ tục hành chính. Thông qua Cổng dịch vụ công trực tuyến này, các thủ tục hành chính của Bộ sẽ được thực hiện trên mạng theo một quy trình thống nhất chung; cho phép người khai có thể thực hiện tất cả các dịch vụ công thông qua một tài khoản duy nhất; giảm thiểu số lượng chứng từ và dữ liệu khai báo, giúp giảm thời gian, số lượng hồ sơ mà DN phải nộp…

Theo đánh giá của ông Trần Tuấn Anh, Bộ trưởng Bộ Công Thương, đây là bước cải cách lớn, giúp doanh nghiệp đang hoạt động trong lĩnh vực công thương có thể giảm thiểu được thời gian xin hồ sơ của thủ tục này, tiết kiệm chi phí cho doanh nghiệp.